Za boljše upravljanje in predstavitev zavarovanega območja

V Krajinskem parku Ljubljansko barje v letu 2021 izvajamo 6 projektov:

V preteklih letih so bili na območju parka izvedeni številni projekti. V nadaljevanju so pod naslovom Izvedeni projekti predstavljeni tisti, v katerih je javni zavod KP Ljubljansko barje nastopal kot partner, ali pa je sodeloval v kateri od aktivnosti od projektov, v katerem je bilo Ljubljansko barje pilotno območje. Najprej so predstavljeni upravljavski, potem pa interpretacijski projekti.