Ureditev turistično-informativnih točk v občini Brezovica

Nosilec: Občina Brezovica
Partnerji v projektu: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.
Vrednost projekta z DDV: 43.729,74 EUR
Vrednost sofinanciranja: 30.014,13 EUR
Trajanje projekta: 1.7.2018 – 31.10.2020

Povzetek projekta:
Projekt vključuje ureditev turistično-informativnih točk na 14 lokacijah v občini, ki so pomembne tako s turističnega vidika, kot lokacije, ki so vsakodnevno deležne večjega obiska (sedeži občine, krajevnih skupnosti…). Ureditev turistično-informativnih točk vključuje postavitev table in klopi. Vsi obiskovalci bodo tako seznanjeni s turističnimi znamenitostmi na območju občine, kot tudi pomembnejšimi znamenitostmi v lokalnem okolju, kjer se bo tabla nahajala. Pri vsebini tabel bo velik poudarek na prezentaciji naravne in kulturne dediščine.

Cilji:

 • izboljšanje kakovosti bivanja
 • Ohranjanje narave in kulturne krajine

Aktivnosti:

 • priprava DIIP in CBA analize
 • priprava idejne zasnove
 • izdelava ilustracij za tabli pri jezeru pri Podpeči
 • izdelava občinske karte, grafično oblikovanje in usklajevanje vsebine tabel
 • priprava vsebin tabel na področju kulturne dediščine
 • priprava vsebin tabel na področju naravne dediščine
 • izdelava in montaža tabel
 • ureditev klopi

Pričakovani rezultati:

 • 14 lokacij z urejeno zunanjo površino
 • 14 lokacij z ohranjenimi naravnimi viri