Ureditev turistično-informativnih točk v občini Brezovica

Nosilec: Občina Brezovica
Partnerji v projektu: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.
Vrednost projekta z DDV: 43.729,74 EUR
Vrednost sofinanciranja: 30.014,13 EUR
Trajanje projekta: 1. 7. 2018–31. 10. 2020

Povzetek projekta:
Projekt je vključeval ureditev turistično-informativnih točk na 14 lokacijah v občini, ki so pomembne tako s turističnega vidika, kot lokacije, ki so vsakodnevno deležne večjega obiska (sedeži občine, krajevnih skupnosti …). Ureditev turistično-informativnih točk je vključeval postavitev informativne table in klopi. Vsi obiskovalci so tako seznanjeni s turističnimi znamenitostmi na območju občine, kot tudi pomembnejšimi znamenitostmi v lokalnem okolju, kjer se tabla nahaja. Pri vsebini tabel je velik poudarek na prezentaciji naravne in kulturne dediščine.

Cilji projekta so bili:

 • izboljšanje kakovosti bivanja
 • ohranjanje narave in kulturne krajine.

Aktivnosti, ki so bile izvedene:

 • priprava DIIP in CBA analize
 • priprava idejne zasnove
 • izdelava ilustracij za informativni tabli pri jezeru pri Podpeči
 • izdelava občinske karte, grafično oblikovanje in usklajevanje vsebine tabel
 • priprava vsebin informativnih tabel na področju kulturne dediščine
 • priprava vsebin informativnih tabel na področju naravne dediščine
 • izdelava in montaža informativnih tabel
 • ureditev klopi.

Rezultati projekta:

 • 14 lokacij z urejeno zunanjo površino
 • 14 lokacij z ohranjenimi naravnimi viri.