Iskanje ravnovesja med izkoriščanjem in ohranjanjem

V želji po ohranitvi ravnovesja med izkoriščanjem in ohranjanjem Ljubljanskega barja je bil ustanovljen Krajinski park Ljubljansko barje in razglašeno spomeniško območje Kolišča na Igu. Varstvo narave in ohranjanje kulturne dediščine se na Ljubljanskem barju tesno prekrivata. S tem, ko ohranjamo dovolj visok nivo podzemne vode, ohranjamo tako mokrotne travnike kot ostanke koliščarskih naselij v tleh.

Ključne naloge krajinskega parka so:

  • sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, upravljalci zemljišč, strokovnimi službami,
  • spremljanje stanja podzemne vode,
  • usmerjanje vzdrževanja mreže izsuševalnih jarkov,
  • obnovitev in ohranjanje mokrotnih travnikov,
  • predstavitev vrstne pestrosti in dediščine kolišč,
  • naravovarstveni nadzor.

Kaj počnemo v Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje, smo sodelavci javnega zavoda predstavili tudi v oddaji Kdo smo?, ki je bila objavljena na radiu ARS 31. 1. 2023. Vabljeni k poslušanju.