Bi želeli sami obiskati park?

Ste se v parku ustavili le za nekaj ur, en dan ali celo več dni? Možnosti za samostojno raziskovanje je zelo veliko, saj se na tem območju prepletata tako naravna kot kulturna dediščina. Na spodnjem zemljevidu podajamo predloge za obisk (zanimivosti, tematske poti), v pomoč pri raziskovanju parka pa vam je lahko tudi literatura, zbrana v naši bogati knjižnici.

OPISI TEMATSKIH POTI NA LJUBLJANSKEM BARJU:

Za ogled zanimivosti, tematskih poti in UNESCO kolišč na Barju na spodnjem interaktivnem zemljevidu na modri pasici kliknite kvadratek s puščico, ki je povsem na levi strani. Odpre se vam meni s seznamom, na katerem klik na posamezno vrstico odpre okence z opisom poti oziroma zanimivosti ter se prikaže tudi na zemljevidu. 

Opisi nekaterih tematskih poti so tudi spodaj.

UČNA POT BEVKE

 

Med osamelcem Gradišče in reko Ljubljanico južno od Bevk leži mozaik travnikov, mejic in kanalov, po katerem nas vodi zvedavi deček Barjanko. Pot je krožna in dolga okoli 6 kilometrov in pol, za kar potrebujemo dobri 2 uri hoje. Od začetka hodimo po makadamski poti, ki se ob stari strugi Ljubljanice spremeni v poljsko. Ob stari strugi na močvirnem terenu in ob visoki vodi ne bodo odveč škornji. Nadaljujemo po utrjeni poti ob reki Ljubljanici in naprej po nasuti makadamski do izhodišča.

Učno pot označuje 10 točk (predvidoma junija 2012 bo pot opremljena tudi z informativnimi tablami), na katerih spoznavamo reko Ljubljanico, barjanske travnike, raznovrsten živalski svet, bogato kulturno dediščino tega območja in kako so ljudje nekoč izkoriščali studence izpod osamelcev, kako so potovali čez Ljubljansko barje ter kako se prebivalci prilagajajo poplavam na Ljubljanskem barju.

DOSTOP – Iz Bevk se peljemo do konca naselja v smeri proti Ljubljanici. Pri zadnjem osamelcu Gradišče pustimo avto na parkirišču in nadaljujemo peš ali s kolesom po makadamski poti.

 

POT OB REKI IŠKI – OKLJUK

 

Iška je reka treh obrazov. Na svoji razburljivi poti teče skozi divji Iški vintgar, po rodovitnem Iškem vršaju in močvirnem Ljubljanskem barju. Podrobnejšo predstavitev same poti ob reki Iški si lahko ogledate na 11 informativnih tablah.

NAGRADNA IGRA:
Na postajah poti vas čaka nagradna igra. Vsak pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje bo prispeval eno črko končnega gesla. Pošljite nam ga in potegovali se boste za privlačno nagrado!

DOSTOP:
Sama pot meri dobrih 13 km, zaradi dolžine in ravnega terena je najbolj primerna za obisk s kolesom. Do učne poti se lahko pripeljete tudi z mestnim avtobusom:
– do Lip z mestnim avtobusom številka 19B (OPOZORILO: V času obnove ceste skozi Črno vas avtobus na trasi Ižanska cesta-Podpeč ne vozi!)
– do Iške vasi z mestnim avtobusom številka 19I.

Po poti nas vodijo informativne in usmerjevalne table, na katerih nas pozdravlja maskota poti Okljukec.

 

POT BARJANSKA OKNA

 

Barjanska okna so izviri na območju Ljubljanskega barja in na njegovem obrobju. Največ jih je na meji med prodnimi nanosi reke Iške in Barjem.

Vas zanima, zakaj prihaja voda na plan prav tam? Ali veste, da so bila barjanska okna nekoč precej večja kot danes? Kaj mislite, kakšen je pomen teh vodnih pojavov?

Vabimo vas na pot odkrivanja barjanskih oken. Na razgledni ploščadi ob Strahomerskih oknih vas čaka slikovita predstavitev z informativnima tablama in tremi sestavljankami. Ob reki Iški boste spoznali, da kanal Jevšnik ni običajen izsuševalni kanal.

DOSTOP:
Iz vasi Podkraj vas na cesti proti Lipam usmerjevalne table vodijo po celotni učni poti, ki se ob reki Iški združi s potjo Okljuk. Na pot se lahko podate tudi izpred Okrepčevalnice Kolišče v Lipah po poti ob reki Iški – Okljuk, na kateri vas usmerjevalna tabla usmeri na Pot barjanska okna. Do Okrepčevalnice Kolišče vas pripelje avtobus št. 19B (OPOZORILO: V času obnove ceste skozi Črno vas, avtobus na trasi Ižanska cesta – Podpeč ne vozi), do vasi Podkraj pa avtobus medkrajevnega potniškega prometa.

OPOZORILO:
V kolikor se boste do začetka učne poti pripeljali z avtomobilom, ga pustite na urejenih parkiriščih (zemljišča ob Poti barjanska okna so namreč zasebna in na njih parkiranje ni dovoljeno, v kolikor nimate dovoljenja lastnika).

DOLŽINA IN TRAJANJE:
Pot od Podkraja do reke Iške meri okoli 2 kilometra, zanjo boste potrebovali približno pol ure hoje.

OSENČENOST:
Na poti je malo sence, zato v poletnem času priporočamo zaščito pred soncem.

 

KOŠČEVA UČNA POT

 

Med Brestom in Črno vasjo ob reki Iški leži na enem najbolj obsežnih območij ohranjenih mokrotnih travnikov naravni rezervat Iški morost. Med drugim v njem gnezdi več parov ogroženih koscev, katerih petje spominja na brušenje kose.

Na delu rezervata je urejena učna pot, ki je razdeljena na krajši utrjen in daljši neutrjen del. Utrjena pot meri 500 metrov in vodi po nasipu ob reki Iški in dvignjeni leseni poti čez mokrotni travnik do opazovalnice. Vračamo se po isti poti in v obe smeri potrebujemo okoli pol ure. Na neutrjeno pot pridemo na koncu nasipa ob Iški, ko namesto na dvignjeno leseno pot zavijemo levo na travnik. Nadaljujemo skozi poplavni gozd do makadamske poti. Do izhodišča se vračamo po isti poti (skupaj 2,6 kilometra, okoli ura in pol). Spomladi 2012 bo odprta 2,5 kilometra dolga krožna neutrjena pot.

Priporočamo pohodno obutev, v dežju pa škornje. Učna pot je označena z 8 točkami, na katerih spoznavamo značilna življenjska okolja Ljubljanskega barja (travnike, mejice, poplavni gozd …), za Ljubljansko barje značilne živali in rastline, njihovo ogroženost ter načine gospodarjenja, s katerimi ohranjamo ogrožene živali in rastline. Žepni vodnik o učni poti je na voljo na sedežu Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Krajinskega parka Ljubljansko barje.

DOSTOP – Dostop je najlažji s ceste, ki vodi od Bresta proti Podpeči. Ob mostu čez Iško parkiramo motorna vozila in se peš ali s kolesom odpravimo po kolovozu ob reki v smeri toka (okoli 1,3 kilometra).

VODENJE – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije organizira strokovna vodenja. T: 01 426 58 75 | E: dopps@dopps.si | I: www.ptice.si

Zemljevid poti in zanimivosti na Ljubljanskem barju, ki jih lahko obiščete