Preplet naravne in kulturne dediščine

Med osamelcem Gradišče in reko Ljubljanico južno od Bevk leži mozaik travnikov, mejic in kanalov, po katerem nas vodi zvedavi deček Barjanko. Spoznajte živalski in rastlinski svet barjanskih travnikov, bogato kulturno dediščino tega območja, skrivnosti reke Ljubljanice in življenje na Ljubljanskem barju nekoč. Pot je opremljena z 10 informativni točkami.

Izhodišče:
parkirišče pri osamelcu Gradišče

Dolžina poti: 6,5 km krožna pot

Osenčenost, prehodnost:
Na poti je malo sence, del poti ob Stari strugi Ljubljanice pa vodi po kolovozu, ki zna biti v času višjih voda blaten. V času vsakoletnih poplav je pot le delno prehodna.

Možnost okrepčila:
V Športnem parku Bevke: parkirišče, igrišče za otroke, WC, možnost nakupa pijače ali sladoleda.