Vlaga z izhlapevanjem hladi ozračje, šota v barjanskih tleh pa skladišči velike količine ogljika.

V času, ko prihaja do vse toplejšega ozračja in vse večjih izpustov toplogrednih plinov predstavljajo barjanska tla še posebej dragocen zaklad. V toplih dneh vlaga iz barjanskih tal izhlapeva in s tem hladi ozračje. Tako je v osrednjem delu Barja vedno za stopinjo do dve ali celo tri hladneje kot na obrobju. Več ko je vlage v tleh, večja je »moč naravne hladilne naprave«. Na drugi strani pa velik delež organske snovi v šotnih plasteh barjanskih tal kopiči ogromne količine ogljika. Šotišča pokrivajo samo 3 % kopnega, vendar je v njih shranjenih 30 % vsega ogljika na svetu. Ohranjanje tal in ukrepi za povečevanje vsebnosti talne organske snovi so zato pomemben prispevek za zmanjševanje CO2 v atmosferi.