Popisi in inventarizacije na območju KPLB so zbrani spodaj po tematskih sklopih

Invazivne tujerodne vrste

Kačji pastirji in dnevni metulji