Uredba o KP Ljubljansko barje

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 9. oktobra 2008 sprejela Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje. Uredba tudi  grafično opredeljuje meje krajinskega parka in notranjih varovalnih območij ter ožja zavarovana območja (naravne spomenike in rezervate) znotraj meja širšega zavarovanega območja. Uredba je začela veljati 13. decembra 2008.

Za boljšo prepoznavnost zavarovanega območja je bilo izdanih nekaj promocijskih gradiv, spodaj predstavljamo glavni dve, ostale pa si lahko ogledate v naši knjižnici.