foto: Branko Čeak

Krajinski park Ljubljansko barje

Krajinski park

Foto: Branko Čeak

Krajinski park Ljubljansko barje

Krajinski park Ljubljansko barje se nahaja na Ljubljanskem barju, ki leži v osrednji Sloveniji in je najjužnejši del Ljubljanske kotline. Območje Krajinskega parka Ljubljansko barje je največje območje mokrotnih travišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih in vodnih površin v Sloveniji.

Zaradi načina obdelave (ekstenzivno košeni travniki) se je ohranila visoka biotska raznovrstnost. Na območju krajinskega parka se nahajata dve skupini prazgodovinskih kolišč, ki sta vpisani na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Preberite več

Novice in dogodki na Ljubljanskem barju

Dogodki

Aktualni projekti