Vodilni partner:
WWF Italija

Partnerji:
Università degli Studi di Firenze (Italija), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italija), Costa Edutainment S.p.A. (Italija), Università di Pisa (Italija), Centro Studi    BioNaturalistici Srl (Italija), Parco Lombardo Valle del Ticino (Italija), Soline Pridelava soli d.o.o. (Slovenija), Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità’ Emilia centrale (Italija) in Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (Slovenija).

Trajanje projekta:
oktober 2022 – september 2027

Opis projekta:
Cilj projekta LIFE URCA PROEMYS je izboljšanje stanja populacij močvirske sklednice (Emys orbicularis) v Italiji in Sloveniji. V sklopu projekta bomo pripravili Celostni načrt upravljanja za ohranjanje italijanskih in slovenskih populacij sklednic. Izboljšali bomo razmere v izbranih naravnih habitatih močvirske sklednice in na določenih območjih izkoreninili invazivne tujerodne vrste želv  oz. zmanjšali njihovo številčnost. Vzpostavili bomo dolgoročen načrt spremljanja populacij močvirske sklednice ter ozaveščali javnost o njenem ohranjanju in o nevarnostih, ki jih predstavlja izpust invazivnih vrst v naravne habitate.

Vrednost projekta znaša 4.775 680 evrov, pri čemer Evropska unija sofinancira 60 % vrednosti projekta. Vrednost projektnih aktivnosti Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje znaša 262 249, 51 € in jih sofinancira Ministrstvo za naravne vire in prostor.