Ljubljansko barje je najpomembnejši zadrževalnik poplavnih voda v Sloveniji!

Na Ljubljansko barje pritekajo vode z Notranjskega zaledja, s Polhograjskega hribovja ter vode s Krimskega hribovja. Vsakoletne poplave prekrijejo okoli tretjino površine Barja, izredne, velike poplave pa tudi preko polovice barjanske ravnice. Ljubljansko barje je tako največje poplavno območje v Sloveniji. V času poplav so še posebno pomembna globoka barjanska tla s šotno podlago, ki izredno dobro vpijajo vodo. Zaradi izsuševalnih del in kopanja šote je plast šote na Barju danes precej tanjša kot je bila pred dvesto leti, marsikje pa je sploh ni več!