V Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje nam varstvo osebnih podatkov veliko pomeni. Z našo Politiko varstva osebnih podatkov  vam želimo pokazati, zakaj zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, kako jih varujemo ter tudi kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate.