Ljubljansko barje je vir divje in gojene hrane

Na barjanskih travnikih, v mejicah in ob vodah uspevajo številna zelišča kot so baldrijan, brestovolistni oslad in bezeg. Zadnjih dvesto let Barje predstavlja  tudi vir gojene hrane. Sprva so kmetje na Barju večinoma kosili travnike. Med parcelami so kopali izsuševalne kanale in jarke ter sadili jelše. S tem so ustvarili svojevrsten mozaik travnikov, mejic in vodotokov. Z izsuševanjem je naraščalo tudi število njiv, kjer so gojili različne kulturne rastline (koruza, žito, sončnice, lan, ajda in zelenjava). Danes na barjanskih njivah kmetje večinoma gojijo koruzo. A intenzivno kmetovanje na Barju ni možno in smiselno povsod. Na območjih, kjer se poplavne vode zadržujejo najdlje, je ob poplavah tudi izguba pridelka največja.