Dobrodošli v Krajinskem parku Ljubljansko barje!

Krajinski park Ljubljansko barje se razprostira na poplavni ravnici na pragu glavnega mesta. Edinstven preplet travnikov, njiv, vodotokov, jarkov in mejic predstavlja življenjski prostor mnogih redkih in ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst. Dolgotrajno sožitje narave in človeka je pustilo pečat tudi v bogati kulturni dediščini, od katere so najbolj poznani ostanki kolišč ter najdba najstarejšega lesenega kolesa z osjo na svetu. Zanimivosti Ljubljanskega barja lahko odkrivate sami, lahko pa tudi v spremstvu naših vodnikov. S klikom na izbrani gumb spodaj si oglejte, kaj vam ponujamo oziroma kam se lahko odpravite sami. Za obisk interpretacijskega centra MOROSTIG in koliščarske vasi na Igu se obrnite na Občino Ig.

Za ogled zanimivosti, tematskih poti in območja UNESCO kolišč na Ljubljanskem barju na spodnjem interaktivnem zemljevidu na modri pasici kliknite kvadratek s puščico, ki je povsem na levi strani. Odpre se vam meni s seznamom, na katerem klik na posamezno vrstico odpre okence z opisom poti oziroma zanimivosti (lokacija se hkrati prikaže tudi na zemljevidu).

Interaktivni zemljevid Krajinskega parka Ljubljansko barje - Izletniška karta