Osebna izkaznica KP Ljubljansko barje

Površina zavarovanega območja
13.505 ha oziroma 135 km2

Ustanovitev parka
KPLB je bil ustanovljen z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08), ki je začela veljati 13. decembra 2008.

Kategorija zavarovanja
Krajinski park V. kategorija po IUCN

Mednarodni status
Od leta 2004 je območje Ljubljanskega barja uvrščeno v omrežje Natura 2000. Na območju KPLB se nahajata dve skupini prazgodovinskih kolišč, ki sta vpisani na UNESCO Seznam svetovne dediščine. V procesu je kandidatura Ljubljanskega barja za status mokrišča mednarodnega pomena po Ramsarski konvenciji.

Število ožjih zavarovanih območij
15 (9 naravnih spomenikov in 6 naravnih rezervatov)

Število naravnih vrednot
55

Število kulturnih spomenikov
5 kulturnih spomenikov državnega pomena in 2 kulturna spomenika lokalnega pomena

Število enot kulturne dediščine
277

Članstvo v mednarodnih zvezah
KP Ljubljansko barje je član mednarodne koordinacijske skupine za kolišča transnacionalnega serijskega spomeniškega območja “Prazgodovinska kolišča okoli Alp”.

Upravljavec
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje je bil ustanovljen s sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda KP Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 55/2009).

Osebna izkaznica KPLB_pdf