Spletno mesto www.ljubljanskobarje.si  je v lasti in upravljanju podjetja Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice.
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (v nadaljevanju JZ KPB) si v celoti lasti vse avtorske pravice, pravice intelektualne lastnine in lastninsko pravico nad vsebinami na spletnem mestu, kot opredeljeno spodaj. Za dodatne informacije o pravilih uporabe spletnega mesta, se lahko obrnete na: JZ KP ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice, e-mail: info@ljubljanskobarje.si

Vsa vsebina na spletnem mestu je informativne narave!

Avtorsko pravo in industrijska lastnina
Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je avtorsko zaščitena in jo uporabniki spletnega mesta lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in skladno z namembnostjo spletnega mesta.
V kolikor ni izrecno drugače navedeno, se šteje, da je vsa vsebina last in avtorstvo JZ KPLB. Na spletnem mestu se lahko nahaja tudi vsebina tretjih oseb; v tem primeru veljajo enaka pravila kot so vzpostavljena za lastnino pri vsebinah JZ KPLB, v kolikor ni to izrecno opredeljeno drugače.
Kakršnakoli uporaba vsebine na spletnem mestu, ki presega zgoraj opredeljeno rabo, je mogoča zgolj ob predhodnem dogovoru z JZ KPLB. Za vsebino na spletnem mestu štejejo vse informacije, ne glede na obliko (tekstovna oblika, video ali audio oblika, slikovni materiali kot so fotografije in grafike, ipd.).
V primeru, da želi uporabnik spletnega mesta uporabljati vsebino tretjih oseb, ki se nahaja na spletnem mestu, si JZ KPLB pridržuje pravico, da uporabnika napoti na tretjo osebo, ki je nosilka avtorskih pravic in/ali pravic intelektualne lastnine. JZ KPLB samostojno ne zagotavlja dostopa uporabnikom do vsebin tretjih oseb, v kolikor ni to izrecno dovoljeno s strani tretje osebe.

Vsebina
JZ KPLB vsebino spletne strani postavlja s skrbnostjo, vendar ne jamči za točnost, celovitost in popolnost vsebine na spletni strani. JZ KPLB ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi nastala posamezniku, ker uporablja vsebino na spletnem mestu. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da gre za vsebine informativnega značaja. JZ KPLB ima ekskluzivno pravico določanja vsebine na spletni strani in in si pridržuje pravico, da vsebino spremeni, prilagodi, doda ali odstrani brez predhodnih obvestil.
JZ KPLB se trudi po najboljših močeh zagotavljati varnost spletnega mesta, vendar ne jamči, da je spletno mesto popolnoma varno in da ne vsebuje virusov ali drugih škodljivih datotek oz. programske opreme, ki bi lahko škodovala uporabniku spletne strani. JZ KPLB redno vzdržuje in posodablja spletno mesto, v skladu s svojim možnostmi, vendar ne jamči za varnost spletnega mesta. Uporabnik spletnega mesta je dolžan poskrbeti za lastno varnost pri uporabi spletnega mesta z ustrezno zaščitno programsko opremo. JZ KPLB ne nosi nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi nastala uporabniku, zaradi obiska spletnega mesta.
JZ KPLB ne zagotavlja nepretrganega delovanja spletnega mesta. Spletno mesto je lahko nedostopno zaradi različnih razlogov, kot so napake, padec sistema, vzdrževalna dela ipd.  JZ KPLB ne nosi nikakršne odgovornosti za posledice, ki bi lahko posamezniku nastale zaradi nedostopnosti oz. zmanjšane dostopnosti spletnega mesta.
Na spletnem mestu se nahajajo tudi povezave do vsebin tretjih oseb in njihovih spletnih mest. JZ KPLB ne jamči za varnost in delovanje teh spletnih mest tretjih oseb. Prav tako JZ KPLB ne jamči za pravilnost, celovitost in ustreznost vsebine, objavljene na spletnem mestu tretjih oseb. Uporabnik se zaveda in v celoti prevzema odgovornost, ki bi mu nastala, v primeru uporabe vsebin na spletnih mestih tretjih oseb oz. zgolj same rabe teh spletnih mest.