Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov

Vodilni partner:
Občina Grosuplje

Partnerji:
Turizem Grosuplje (Krajinski park Radensko polje), Krajinski park Ljubljansko barje, Kozjanski regijski park, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Center za kartografijo favne in flore, Amphi International ApS (Danska), Občina Nyborg (Danska), Verein der Freunde des Deutsch-Poln (Nemčija) in EU-Nationalparks Unteres Odertal e.V. (Nemčija).

Trajanje projekta:
november 2019 – december 2026

Opis projekta:
Dvoživke so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi. Upad njihovih populacij je posledica izgube, drobitve in uničenja primernih življenjskih prostorov ter zmanjšanja njihove povezanosti. Cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih Natura 2000 območjih v Slovenji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor), na Danskem (Søer ved Tårup og Klintholm) in v Nemčiji (Felchowseegebiet).

Osrednja aktivnost projekta je obnovitev ali ponovna vzpostavitev mrestišč (predvidena ureditev 130 mlak v Sloveniji, 30 mlak v Nemčiji in 3 mlake na Danskem) in kopenskih habitatov (predvidenih 52 ha v Sloveniji, 20 ha v Nemčiji) ciljnih vrst dvoživk. V Krajinskem parku Ljubljansko barje, Krajinskem parku Radensko polje in v Kozjanskem parku bomo vzpostavili učinkovite ukrepe za dvoživke na štirih najbolj problematičnih cestnih odsekih ter jih kot primere dobrih praks prenesli tudi v druge dele Slovenije. Ker je pomemben del projekta tudi ozaveščanje javnosti, bomo organizirali številne izobraževalne delavnice in naravoslovne dneve, na Ljubljanske barju pa bomo vzpostavili tudi novo opazovalnico in tematsko pot o dvoživkah.

Gre za projekt v vrednosti 8.079.824 evrov, pri čemer sofinanciranje Evropske unije znaša 60 %, sofinanciranje Republike Slovenije 20 %, 20 % pa predstavlja lastni delež. Vrednost projektnih aktivnosti Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje je 815.945,00 €.

Spletna stran projekta:
www.lifeamphicon.eu