Pot med jelšami

Pot med jelšami ponuja pogled v življenje 6 izbranih ogroženih živalskih vrst (močvirska sklednica, koščični škratec, puščavnik, hribski urh, strašničin mravljiščar in kosec). Spoznamo tudi vpliv človeka na spreminjanje Ljubljanskega barja in kako zahtevno je ohranjanje primernih življenjskih prostorov za ogrožene vrste. Pot je primerna za obisk peš ali s kolesom.

Dostop:
Do Poti med jelšami boste najlažje prišli z mestnim avtobusom številka 9. Če se boste pripeljali z avtomobilom, je v neposredni bližini avtocestnega obroča pri izvozu številka 34 (Ljubljana Center) ob končni postaji mestnega avtobusa 9 parkirišče Barje P+R. Od tam je samo še varen »skok« čez avtocesto in že ste na izhodišču poti.

Dolžina in teren poti: 3 km krožna pot, kombinacija makadama in poljske poti

Označenost in osenčenost:
Pot ima 8 informacijskih postaj, ki so opremljene tudi s stojali za kolesa in klopmi. Večji del poti ni osenčen zato je v poletnem času priporočljiva zaščita pred soncem in komarji ter obadi.