Koščeva učna pot

Na poti so predstavljeni različni življenjski prostori na Ljubljanskem barju ter nanje vezane vrste rastlin in živali. Spoznamo pomen osamljenih grmov in mejic sredi prostranih travnikov, naučimo se pomena sobivanja kosca – ptice in kosca – človeka, opozorjeni smo na nevarnosti uvajanja tujih vrst, ugotovimo pa tudi, da moderno ni nujno vedno najboljše. 

Dostop iz 2 smeri:
Lipe
Brest

Dolžina in tip poti: 2,5 km krožna pot
Pot je speljana po nasipu, skozi poplavni gozd in ob travnikih, zato priporočamo pohodno obutev, v primeru dežja pa škornje.

Osenčenost in označitev:
Pot je deloma osenčena, ker vodi tudi skozi poplavni gozd v poletnem času priporočamo zaščito pred komarji in obadi. Pot je označena z 8 informativnimi točkami.

Vodenje po poti:
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, T: 01/ 426 587 75, E: dopps.si@doppsi.si, I: www.ptice.si