Koščeva učna pot

Vsebina:
Gre za eno najbolj obsežnih sklenjenih območij mokrotnih travnikov na Ljubljanskem barju. Označene točke opisujejo različne življenjske prostore na Ljubljanskem barju ter nanje vezane vrste rastlin in živali. Spoznamo pomen osamljenih grmov in mejic sredi prostranih travnikov, naučimo se pomena sobivanja kosca ptice in kosca človeka, opozorjeni smo na nevarnosti uvajanja tujih vrst, ugotovimo pa tudi, da moderno ni nujno vedno najboljše.

Kje?
V naravnem rezervatu Iški morost, ki se nahaja med Lipami, Črno vasjo in Brestom.

Dostop:
Do rezervata in učne poti v njem vodi poljska pot ob reki Iški (iz Lip ali iz Bresta). Zaželjeno je, da se na to pot odpravimo peš. Čeprav bomo naredili nekaj dodatnih kilometrov, naj nam ne bo žal, saj bomo prehodili del Poti ob reki Iški, ki skriva v svojem naročju številne zanimivosti.

Do Lip nas pripelje mestni avtobus 19B iz Ljubljane ali iz Podpeči. Nadaljujemo peš ob reki Iški (okoli 2 km). Z Iga do Bresta se pripeljemo s kolesom ali avtomobilom. Avtomobil pustimo ob glavni cesti ob poljski poti, po kateri krenemo peš (okoli 1,5 km).

Tip poti:
Učna pot se deli na utrjeno pot (ki vodi po nasipu ob reki Iški in dvignjeni leseni poti po travniku do opazovalnice (dolžina 500 m). 

Vračamo se po isti poti in v obe smeri potrebujemo okoli pol ure) in neutrjeno pot, na katero pridemo na koncu nasipa ob reki Iški, ko namesto na dvignjeno leseno pot zavijemo levo na travnik. Gre za krožno pot, za katero priporočamo pohodno obutev, v primeru dežja pa škornje. Skupaj z utrjeno potjo je dolga 2,5 kilometra in traja uro in pol.

Osenčenost in označitev:
Pot je deloma osnečena, v tistem delu, ki vodi skozi mejice ob reki Iški in skozi poplavni gozd. Pot je označena z 8 točkami, katerih vsebina je opisana v priročnem žepnem vodniku po učni poti (poglej vodnik v pdf formatu).

Vodenje po poti:
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, T: 01/ 426 587 75, E: dopps.si@doppsi.si, I: www.ptice.si

Možnost okrepčila:
Okrepčevalnica MM v Brestu, Pizzerija Mars v Brestu, Gostišče Kolišče v Lipah