Skrivnostni izviri sredi Ljubljanskega barja

Pot barjanska okna ponuja vpogled v izvire na meji med vršajem in barjem. Na razgledni ploščadi ob Strahomerskih oknih sta predstavljena talna profila na vršaju in barju ter ilustracije, preko katerih spoznate, zakaj in kako so nastala barjanska okna. Pot je primerna za obisk peš ali s kolesom. Eno od izhodišč poti je v Podkraju, drugo pa ob kanalu Jevšnik in reki Iški.

Dostop:

  • Iz vasi Podkraj nasproti Bara Pr Anzelc zavijete na cesto proti Lipam. Na ovinku vas usmerjevalna tabla vodi na makadamsko pot, po kateri pridete do razglednega podesta ob izvirih.  Po ogledu izvirov nadaljujete po makadamski poti, ki se ob reki Iški združi s potjo Okljuk (do vasi Podkraj vas pripelje avtobus medkrajevnega potniškega prometa linija št. 40 Ig-Strahomer-Iška Loka-Ig).
  • Izpred Okrepčevalnice Kolišče v Lipah po poti ob reki Iški – Okljuk, na kateri vas usmerjevalna tabla usmeri na Pot barjanska okna (do tja vas pripelje mestni avtobus št. 19B).

Dolžina in teren poti : Od Podkraja do kanala Jevšnik ob reki Iški: 1,7 km, večinoma makadamska pot


Označitev in osenčenost:
Pot je označena z usmerjevalnimi količki in 4 informacijskimi točkami, ker v večjem delu poti ni sence, je v poletnem času priporočljiva zaščita pred soncem.