Ureditev turisitično-informativnega paviljona na Sv. Ani

Nosilec projekta: Občina Brezovica
Partnerji v projektu: Zavod RS za varstvo narave, Zavod z varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Športno kulturno turistično društvo Lokvanj
Vrednost celotnega projekta: 42.765,81 EUR
Višina sofinanciranja: 28.202,46 EUR
Trajanje projekta: 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018

Povzetek projekta:
Občina Brezovica stremi k smotrnemu in okolju prijaznemu razvoju turizma in prostora, ki pripomoreta k višji kakovosti bivanja bodisi z ureditvijo družbeno rekreativno pomembnih območij kot na področju izobraževanja o kulturni in naravni dediščini lokalnega območja. Med ta območja se uvršča tudi območje sv. Ane, ena najpriljubljenejših vzpetin nad Barjem.

Cilj projekta je bil:

  • urediti paviljon, ki bo namenjen druženju, podajanju informacij v obliki informacijskih tabel in ki bo nudil senco in počitek utrujenemu popotniku.

Izvedene aktivnosti:

  • ureditev turistično informativnega paviljona na sv. Ani in urejenim prostorom za počitek.
  • priprava, izdelava in postavitev informacijskih tabel
  • pogostitev ob odprtju paviljona

Rezultati:
Na območju, kjer se nahaja ena izmed najbolj priljubljenih točk v občini, je bil urejen paviljon, namenjen druženju, počitku in podajanju informacij – turistična predstavitev občine, predstavitev naravne in kulturne dediščine lokalnega območja.