Ureditev in odprtje Učne poti Bevke

V sodelovanju s krajevno skupnostjo Bevke in občino Vrhnika smo v okviru projekta LAS Barje z zaledjem leta 2012 odprli učno pot Bevke, ki vključuje evidentiranje naravne in kulturne dediščine območja in fizično ureditev tematske učne poti, ki povezuje to dediščino ob krožni kolesarski poti v okolici Bevk. Učna pot Bevke predstavlja model za mrežo učnih poti po Ljubljanskem barju, tako v vsebinsko-oblikovnem pogledu, kot kar zadeva sodelovanje različnih deležnikov. Vsebuje 13 informativnih tabel in usmeritev na podlagi sistema označevanja, ki ga je razvil KP Ljubljansko barje.