Biodiverziteta – umetnost življenja

Vodilni partner:
Nacionalni inštitut za biologijo

Partnerji:
Nacionalni inštitut za biologijo, JZ Krajinski park Ljubljansko barje, Triglavski narodni park, Regijski park Kozjansko, JZ Krajinski park Goričko, Notranjski regijski park, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Grm Novo mesto, Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Trajanje projekta:
60 mesecev (od 4. 9. 2017 do 31. 8. 2022)

Splošni cilj projekta je bil informiranje in dvigovanje zavedanje najširše javnosti o visoki biotski pestrosti Slovenije, o njenem pomenu in nevarnostih, ki jim pretijo, ter nujnosti ohranjanja celotne biodiverzitete – ne le živalskih in rastlinskih vrst, temveč tudi ekosistemov, od katerih je odvisno življenje človeka in celotnega planeta.

Vrednost projekta je bila 2.482.242 EUR, od tega JZ KPLB 169.657 EUR (6,83 %). Naložbo so sofinancirali Evropska komisija preko finančnega mehanizma LIFE (60 %), Ministrstvo za okolje in prostor RS (10 %) in JZ KPLB (30 %).

Spletna stran projekta:
www.naturaviva.si

LNV_logo_1