Projekt BID-REX (Interreg Europe)

Projekt BID-REX (Interreg Europe) (Od podatkov o biodiverziteti do odločanja) je bil podprt s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru programa Interreg Evropa. V projekt je bilo vključenih 9 partnerjev in 7 območij iz 6 evropskih držav. Osnovni cilj projekta je bil izboljšanje varovanja naravnih vrednot preko izboljšanja regionalnih razvojnih politik s kreiranjem/jačanjem povezav med relevantnimi podatki o biodiverziteti in procesi odločanja na področju varstva narave.

Spletna stran projekta:
www.interregeurope.eu/bid-rex/