Projekt 2BParks

Projekt 2BParks je mednarodni projekt, ki z vključevanjem okoljskih vsebin v procese odločanja, z razvojem trajnostnega turizma in ozaveščanjem prispeva k trajnostni rabi naravnih virov in h krepitvi povezav med družbami, gospodarstvi in zavarovanimi območji. Temelji na spoznanju, da igrajo zavarovana območja pomembno vlogo pri oblikovanju trajnostnih krajevnih politik. Namen projekta se nanaša na dejstvo, da se morajo zavarovana območja soočiti s pritiskom, ki nastaja med usklajevanjem ekonomskih interesov in ekoloških zahtev.

Naslov projekta v izvirniku je »Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih«. Več …

Vzorčno območje v Sloveniji je Krajinski park Ljubljansko barje. V začetnih korakih razvoja parka mu pomagamo tudi s projektom 2Bparks.

Fotografski natečaj za mladino z naslovom »Ljubljansko barje – Človek in narava« je 2012 potekal v okviru tega projekta. Nagrajene fotografije in imena nagrajencev najdete tukaj.

V naravi je v okviru projekta nastala Učna pot ob reki Iški – Okljuk, ki je zelo bogato podprta z interpretacijskimi vsebinami na spletu (e-lekcije in barjanska banka).

Na podlagi obsežnega terenskega in raziskovalnega dela v okviru projekta in po njem je nastala monografija z naslovom Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja.

Izvajalec:
Geografski inštitut Antona Melika (vodja projekta: dr. Aleš Smrekar)

Spletna stran projekta:
www.2bparks.org