ljubljansko barje
SLO ENG  

Tematske poti

Največ se naučimo z lastnim opazovanjem in aktivnim iskanjem novih izkušenj in znanj v naravi. Tematske poti pripomorejo k oblikovanju odnosa do narave tako šolarjev, učiteljev kot tudi krajanov ter ostalih obiskovalcev parka, poleg tega pa obogatijo učno vzgojni proces.

Ena od oblik vodenja po Krajinskem parku Ljubljanski barje so tudi tematske poti:

 

KOŠČEVA UČNA POT


foto: www.sloveniainfo.si

Vsebina: 
Gre za eno najbolj obsežnih sklenjenih območij mokrotnih travnikov na Ljubljanskem barju. Označene točke opisujejo različne življenjske prostore na Ljubljanskem barju ter nanje vezane vrste rastlin in živali. Spoznamo pomen osamljenih grmov in mejic sredi prostranih travnikov, naučimo se pomena sobivanja kosca ptice in kosca človeka, opozorjeni smo na nevarnosti uvajanja tujih vrst, ugotovimo pa tudi, da moderno ni nujno vedno najboljše.

Kje?
V naravnem rezervatu Iški morost, ki se nahaja med Lipami, Črno vasjo in Brestom.

Dostop:
Do rezervata in učne poti v njem vodi poljska pot ob reki Iški (iz Lip ali iz Bresta). Zaželjeno je, da se na to pot odpravimo peš. Čeprav bomo naredili nekaj dodatnih kilometrov, naj nam ne bo žal, saj bomo prehodili del Poti ob reki Iški, ki skriva v svojem naročju številne zanimivosti.

Do Lip nas pripelje mestni avtobus 19B iz Ljubljane ali iz Podpeči. Nadaljujemo peš ob reki Iški (okoli 2 km). Z Iga do Bresta se pripeljemo s kolesom ali avtomobilom. Avtomobil pustimo ob glavni cesti ob poljski poti, po kateri krenemo peš (okoli 1,5 km).


foto: www.sloveniainfo.si

Tip poti:

Učna pot se deli na utrjeno pot (ki vodi po nasipu ob reki Iški in dvignjeni leseni poti po travniku do opazovalnice (dolžina 500 m). 

Vračamo se po isti poti in v obe smeri potrebujemo okoli pol ure) in neutrjeno pot, na katero pridemo na koncu nasipa ob reki Iški, ko namesto na dvignjeno leseno pot zavijemo levo na travnik. Gre za krožno pot, za katero priporočamo pohodno obutev, v primeru dežja pa škornje. Skupaj z utrjeno potjo je dolga 2,5 kilometra in traja uro in pol.
 

Osenčenost in označitev:

Pot je deloma osnečena, v tistem delu, ki vodi skozi mejice ob reki Iški in skozi poplavni gozd. Pot je označena z 8 točkami, katerih vsebina je opisana v priročnem žepnem vodniku po učni poti (poglej vodnik v pdf formatu). 

Vodenje po poti: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, T: 01/ 426 587 75, E: dopps.si@doppsi.si, I: www.ptice.si

Možnost okrepčila:
Okrepčevalnica MM v Brestu, Pizzerija Mars v Brestu, Gostišče Kolišče v Lipah
 

GOZDNA UČNA POT DRAGA PRI IGU

Pot se dviga nad ribniki v Dragi pri Igu in je označena z markacijo belega lokvanja. Dobre 3 km dolga, krožna pot, ki poteka po gozdnih vlakah, ni zahtevna. Za njen ogled boste potrebovali 2 do 3 ure.

S pomočjo 27 informativnih tabel nas popelje mimo razširjenih in manj poznanih drevesnih vrst, nas opozori na nenavadne ali malo znane pojave v gozdu ter nas spomni na nekatera najbolj značilna gozdna opravila. Obvezen dodatek za vse radovedne obiskovalce je pregledno napisan vodnik vsake označene točke, ki ga lahko natisnete tukaj.

... več o učni poti in dostopu do nje.

 

UČNA POT BEVKE


Vsebina:
Reka Ljubljanica, barjanski travniki, bogata kulturna dediščina tega območja, izkoriščanje studencev izpod osamelcev, potovanje čez Ljubljansko barje nekoč ter prilagajanje poplavam na Ljubljanskem barju.

Kje?
Južno od Bevk, med osamelcem Gradišče in Ljubljanico. 

Dostop:
Izpred parkirišča pri osamelcu Gradišče

Kdor si želi širše spoznati Bevke in narediti kilometer ali dva več gre lahko na pot:
Izpred Športnega Parka Bevke, do izhodišča poti je dobra 2 km.
Izpred podružnične šole Bevke, od šole do izhodišča poti je okoli 600 m.

Dolžina in trajanje:
6,5 km (pot), 2-3 ure.

Tip poti:
Krožna ravninska makadamska pot. Del poti ob Stari strugi vodi po kolovozu, ki zna biti v času višjih voda blaten. Na poti je malo sence, zato v poletnem času priporočamo zaščito pred soncem.

Možnost okrepčila:
V Športnem parku Bevke: parkirišče, igrišče za otroke, WC, možnost nakupa pijače ali sladoleda.

Označba poti:
Po poti vas vodi zvedav deček Barjanko, ki krasi tudi deset informativnih tabel:


 

Mnenja obiskovalcev:

Učna pot Bevke je izziv, ki mu je vredno slediti, ga obiskati, videti in doživeti - peš ali s kolesom.     
Marija Dolinar 


PIJAVŠKA BARJANSKA POT

Kje?
Na Škofljici, od Pijave Gorice na barjansko ravnico med Želimljami in Igom. 

Vsebina:
Kulturne zanimivosti v Pijavi Gorici, značilne močvirne rastline in živali ter zajetje pitne vode.

Dolžina in trajanje:
Okoli 8 km, za kar bomo peš potrebovali okoli 2 uri in pol.

Tip poti:
Pohodno kolesarska krožna pot, ki večinoma poteka po poljskih poteh.

Osenčenost:
Na poti je malo sence, zato v poletnem času priporočamo zaščito pred soncem.

Označba poti:
Pot je opremljena z informativnimi tablami.

Možnost okrepčila:
Gostilna »Čot« v Pijavi Gorici

Organiziran obisk poti:
Pohod: vsako leto 1. maja, start ob 10. uri,
Kolesarjenje: 1. sobota v septembru, start ob 10. uri.
Za zaključene skupine: pokličite ali pišite:

Tončka Pal
T: 041 611 009
E: toncka.pal@gmail.com ali

Franci Pavlinjek
T: 041 413 624 
E: pavlinjek.f@gmail.com


Priporočamo pohod z vodnikom teden dni pred Veliko nočjo. Takrat cveti močvirska logarica, zavarovana rastlina močvirnih travnikov.

Oglejte si tudi zloženko o poti, ki je v tiskani obliki na voljo na sedežu občine Škofljica (obcina@obcina.skofljica.si) in Krajinskega parka Ljubljansko barje (info@ljubljanskobarje.si).POT OB REKI IŠKI - "OKLJUK"Kje?
Med Iškim vintgarjem in Lipami.

Sama pot meri dobrih 13 km, zaradi dolžine in ravnega terena je najbolj primerna za obisk s kolesom. Do učne poti se lahko pripeljete tudi z mestnim avtobusom:
- do Lip z mestnim avtobusom številka 19B
- do Iške vasi z mestnim avtobusom številka 19I.

Po poti nas vodijo informativne in usmerjevalne table, na katerih nas pozdravlja maskota poti Okljukec


Vsebina:
Iška je reka treh obrazov. Na svoji razburljivi poti teče skozi divji Iški vintgar, po rodovitnem Iškem vršaju in močvirnem Ljubljanskem barju. Podrobnejšo predstavitev same poti ob reki Iški si lahko ogledate na 11 informativnih tablah:

 

 • Krajinski park Ljubljansko barje
 • Pot ob reki Iški - "Okljuk"
 • Divji vintgar
 • Skrivnosti zaledja Iške
 • Iški daljnovod
 • Iška se predstavi
 • Pahljača je nasuta
 • Razkošje pitne vode
 • V kanal!
 • Morost
 • Žitnica Habsburške monarhije?

 

Zloženka:
Oglejte si zloženko o poti, ki je v tiskani obliki na voljo na sedežu Krajinskega parka Ljubljansko barje (info@ljubljanskobarje.si) in Občine Ig (info@obcina-ig.si).

Nagradna igra:
Na postajah poti te čaka nagradna igra. Vsak pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje ti bo prispeval eno črko končnega gesla. Pošlji nam ga in potegoval se boš za privlačno nagrado!

Pošlji nagradno geslo!

E-lekcije:
Učno pot dopolnjujejo tri e-lekcije:Barjanska banka:
Barjanska banka je spletni portal, kjer lahko najdete več kot 50 terenskih nalog, ki si jih lahko predhodno pripravite, natisnete ter se nato sami ali na primer z učenci oziroma dijaki odpravite na teren. Tako boste bolje spoznali procese v pokrajini in jih tudi lažje razumeli. Stran je še v fazi testiranja, zato so še mogoče napake.

http://barjanskabanka.geopedia.si

Pot ob reki Iški je podrobno predstavljena tudi v monografiji z naslovom Intepretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja.

Tip poti:

 
Pohodno kolesarska pot mešanega tipa: asfalt in makadam. Na poti je malo sence, zato v poletnem času priporočamo zaščito pred soncem.


Možnost okrepčila:
Gostišče v Iškem vintgarju
Dnevni bar Petelinček v Iški vasi
Okrepčevalnica MM v Brestu
Pizzerija Mars v Brestu
Okrepčevalnica Kolišče v Lipah


Zanimivosti ob poti (poleg tistih, ki so opisane na informativnih tablah):

 • Cerkev sv. Mihaela v Iški vasi z lapidarijem rimskih nagrobnikov
 • Ribnik v Strahomerju
 • Razstava starih kmečkih orodij v Vrbljenem
 • Hipodrom Vrbljene
   

 

Učna pot je nastala v okviru projekta 2Bparks (www.2bparks.org), ki ga sofinancira Evropska unija Med program. Pripravili so jo na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU.

        


         
POT BARJANSKA OKNA

English / hrvatski

 


foto: www.sloveniainfo.si

Vsebina:

Barjanska okna so izviri na območju Ljubljanskega barja in na njegovem obrobju. Največ jih je na meji med prodnimi nanosi reke Iške in Barjem.

 • Vas zanima, zakaj prihaja voda na plan prav tam?
 • Ali veste, da so bila barjanska okna nekoč precej večja kot danes?
 • Kaj mislite, kakšen je pomen teh vodnih pojavov?
   

 

Vabimo vas na pot odkrivanja barjanskih oken. Na razgledni ploščadi ob Strahomerskih oknih vas čaka slikovita predstavitev z informativnima tablama in tremi sestavljankami. Ob reki Iški boste spoznali, da kanal Jevšnik ni običajen izsuševalni kanal.

Krajšo predstavitev Poti barjanska okna si lahko ogledate na petih informativnih tablah.
 

Kje?
Med Podkrajem in Lipami.

Dostop:
Iz vasi Podkraj vas na cesti proti Lipam usmerjevalne table vodijo po celotni učni poti, ki se ob reki Iški združi s potjo Okljuk. Na pot se lahko podate tudi izpred Okrepčevalnice Kolišče v Lipah po poti ob reki Iški - Okljuk, na kateri vas usmerjevalna tabla usmeri na Pot barjanska okna. Do Okrepčevalnice Kolišče vas pripelje avtobus št. 19B (vozni red), do vasi Podkraj pa avtobus medkrajevnega potniškega prometa (vozni red)
Opozorilo:
V kolikor se boste do začetka učne poti pripeljali z avtomobilom, ga pustite na urejenih parkiriščih (zemljišča ob Poti barjanska okna so namreč zasebna in na njih parkiranje ni dovoljeno, v kolikor nimate dovoljenja lastnika). 

Dolžina in trajanje:
Pot od Podkraja do reke Iške meri okoli 2 kilometra, zanjo boste potrebovali približno pol ure hoje.

Osenčenost:
Na poti je malo sence, zato v poletnem času priporočamo zaščito pred soncem.

Možnost okrepčila:
Bar pr Anzelc v Podkraju
Okrepčevalnica MM v Brestu
Pizzerija Mars v Brestu
Okrepčevalnica Kolišče v Lipah

Učna pot je nastala v okviru projekta Ohranjanje in promocija vodnih biotopov-kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA), sofinanciranega iz sredstev operativnega progmrama teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013.