ljubljansko barje
SLO ENG  

Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja

Objavljeno 08.09.2014 » Aktualne novice

Geografski inštitut Antona Melika je pri Založbi ZRC SAZU izdal novo monografijo o intepretaciji okolja na primeru  Ljubljanskega barja.

Monografija obravnava interpretacijo okolja, ki je eden od najbolj učinkovitih, a hkrati zahtevnih in kompleksnih procesov informiranja ter ozaveščanja obiskovalcev in lokalnih prebivalcev na (za)varovanih območjih.

Na primeru Ljubljanskega barja so avtorji  z različnih vidikov osvetlili odnos med človekom in naravo ter predstavili možen pristop interpretacije te kulturne pokrajine, ki je bila leta 2008 zavarovana kot Krajinski park Ljubljansko barje.
S podrobnejšo analizo so na primeru porečja Iške prikazali, kako lahko z več različnimi interpretacijskimi orodji ponudimo interpretacijo okolja tako realnim kot virtualnim obiskovalcem različnih starostnih skupin. Interpretacijska orodja, ki se med seboj dopolnjujejo, obsegajo:


Predstavljena interpretacijska orodja je mogoče prenesti v različne slovenske pokrajine. Namenjena so zlasti izobraževanju mladine, kot zelo uspešen medij za prenos znanja in vrednot na starejše, pripomogla pa bodo k ozaveščanju, širjenju znanja in pozitivnega odnosa do Ljubljanskega barja ter okolja nasploh. Učinkovito namreč varujemo le tisto, kar poznamo in razumemo.

Avtorji: Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran, Bojan Erhartič
 Nazaj