Odkrivanje zakladov Ljubljanskega barja

Strokovna vodenja so bila namenjena predstavitvi naravnih, kulturnih in etnoloških posebnosti Ljubljanskega barja vsem, ki jih Barje zanima. Njihov cilj je bil osveščanje o pomenu naravnega okolja in zmanjšanju obremenjevanja le-tega. Med leti 2012 in 2014je bilo skupno izvedenih 11 strokovno vodenih izletov. Spodaj si lahko preberete poročila s posameznih vodenj: