Vitalne krajine

Projekt Vital Landscapes-Vitalne krajine je mednarodni projekt, ki je potekal v okviru programskega območja srednja Evropa (Central Evrope) od aprila 2010 do marca 2013 in povezuje osem partnerjev iz sedmih držav: Nemčije, Avstrije, Slovaške, Češke, Madžarske, Poljske in Slovenije v raziskovanju možnosti za razvoj centralnoevropskih krajin s pomočjo različnih tehnik (vizualiziranja, geoinformiranih podatkovnih baz, izobraževanja, participacije), ki lahko izboljšajo sodelovanje in povezovanje deležnikov, ki živijo in delujejo v posamezni krajini.

Slovenski partner projekta, podjetje LUZ d.d., je za pilotno območje izbral Ljubljansko barje in že pred prijavo povabil Krajinski park Ljubljansko barje, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, Turizem Ljubljana in predstavnike treh ministrstev za kulturo, naravo in kmetijstvo med lokalne deležnike projekta, ki naj bi po svoje prispevali k premagovanju predsodkov o varstvu narave in učinkovitemu razvojnemu  sodelovanju. Takoj po zagonu projekta so bile k sodelovanju povabljene tudi vse barjanske občine. Najbolj operativno je bilo sodelovanje s Krajinskim parkom Ljubjlansko barje, ki je gostil tudi prvo mednarodno študijsko ekskurzijo projekta. Predstavniki vseh slovenskih deležnikov pa so tudi aktivno sodelovali na mednarodni konferenci Vitalise your landscape/Vitalizirajmo krajino v Ljubljani, ki je potekala maja 2011.

Projektno delo je bilo leta 2011 osredotočeno na raziskovanje možnosti za razvoj ponudbe izdelkov in dejavnosti, ki izvirajo iz lokalnih virov in dejavnosti in je potekalo pod naslovom Ljubljansko barje moj navdih (povezava na pdf publikacije Ljubljansko barje moj navdih). Novico o rezultatih in filme si lahko ogledate tukaj.

Kot orodje, ki podpira razvojno sodelovanje deležnikov, je bila izdelana internetna stran visitbarje.si  ki jo bo tudi po koncu projekta urejala lokalna uredniška ekipa.