Zgodovina nas povezuje

Opis in namen projekta
Vzpostavitev stičiščnega prostora (spominske sobe), kjer bodo potekale raznolike dejavnosti v katerih se bodo prepletale medsebojne vezi vseh generacij in ranljivih skupin. V spominski sobi se bodo izvajale predstavitve naravne in kulturne dediščine ter zgodovine lokalnega prebivalstva z namenom vključevanja vseh deležnikov. Odprta bo za vse ljudi vseh starosti, ki želijo soustvarjati prijazno skupnost. Z vzpostavitvijo skupnega prostora za druženje in osveščanje prebivalcev, zlasti ranljivih skupin želimo izboljšati kakovost življenja. Z izobraževanji, delavnicami in prireditvami bomo združevali lokalno prebivalstvo, saj bodo spoznavali lokalno zgodovino in kulturno dediščino lokalnega okolja.

Cilji:

Rezultati:

Finančna podpora:
Vrednost celotnega projekta znaša 24.946,88 EUR, od tega je 17.329,76 EUR sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nosilec projekta: Občina Log-Dragomer
Partnerji v projektu: JZ Krajinski park Ljubljansko barje, Društvo upokojencev Log pri Brezovici