Pohod po Barju

Turistično društvo Barje v sodelovanju z Javnim zavodom Krajinski park Ljubljansko barje vabi na 20. pohod po Ljubljanskem barju.

Trasa poti:
Od izhodišča mimo Plečnikove cerkve Svetega Mihaela v Črni vasi, mimo rojstne hiše prof. Melika, do najstarejše hiše na Barju, do spomenika pri Kozlerjevi gošči, ob gozdnem robu, veliki mlaki do Zidarjevega grabna, po Koščevi učni poti do Lip in nato do novega Vodovodnega mostu.
Program pohoda se lahko še malce spremeni.

Štart: med 8.30 in 9.30 izpred Šole Barje, Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana

Zaključek: 15.00

Število udeležencev je omejeno na 130 zaradi organiziranega prevoza ob povratku, zato so
obvezne prijave
na: info@td-barje.si ali marjan.strle101@email.com, dodatne informacije na 031 322 251.
Štartnine ni, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki.

Parkiranje: Na Sejmišču Barje za staro šolo Barje, Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana.

Opozorilo: Del poti poteka po močvirnatem terenu, zato je potrebna primerna obutev.

 

Praznovanje 15 letnice JZ KPLB

V letu 2024 Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje praznuje 15 let in ob tej priložnosti širši javnosti odpiramo svoja vrata.
Vse, ki si želite pobliže spoznati delovanje Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, zato vabimo, da se nam pridružite!

V petek, 24. maja 2024 med 12.00 in 19.00
V dvorani kulturnega doma v Notranjih Goricah in Športnem parku Jama, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice

12.00 – 13.00
Dvorana kulturnega doma v Notranjih Goricah
Uvodni program s projekcijo dokumentarnega filma

14.00 – 19.00
Športni park Jama v Notranjih Goricah
Delavnice spoznavanja ogroženih vrst, invazivnih vrst in UNESCO kolišč
Poligon odkrivanja barjanskih zakladov
Stojnice s predstavitvami naravovarstvenih ukrepov, ki jih izvajamo v krajinskem parku
Igra Bingo z odkrivanjem Ljubljanskega barja, v kateri si lahko prislužite kakšno barjansko nagrado

17.00
Dvorana kulturnega doma v Notranjih Goricah
Projekcija dokumentarnega filma o Krajinskem parku Ljubljansko barje

17.30 – 18.30
Notranje Gorice – Ljubljansko barje
Voden sprehod na Barje z iskanjem zanimivosti v barjanskem mozaiku

Udeležba na vseh naštetih aktivnostih je brezplačna!

V neposredni bližini prireditvenega prostora sta tako železniška in avtobusna postaja kot stojala za kolesa, zato toplo priporočamo, da tisti, ki imate to možnost izkoristite čim bolj trajnosten način obiska prireditve. Tisti, ki nas boste obiskali z avtomobilom pa lahko parkirate na parkirišču tik ob avtobusni postaji.

 

20 let del največjega omrežja zavarovanih območij na svetu

Prvega maja letos mineva 20 let, odkar je Slovenija postala polnopravna članica Evropske unije (EU). Ena ključnih prednosti držav članic EU je prost pretok blaga in storitev. Že od nekdaj državne meje prehajajo tudi živali, kot so velike zveri, ptice, ribe … V svojih življenjskih okoljih in na svojih poteh te vrste velikokrat naletijo na grožnje in ovire in le s sodelovanjem vseh držav članic lahko ohranjamo številne ogrožene vrste živali. Sodelovanje držav članic EU je potrebno tudi pri ohranjanju življenjskih prostorov in rastlinskih vrst. Zato sta bili leta 1979 na ravni EU sprejeta Direktiva o pticah in 13 let kasneje tudi Direktiva o habitatih. Na podlagi teh dveh temeljnih zakonodajnih aktov so vlade držav članic EU prenesle direktivi v nacionalne zakonodajne okvire in postavile temelje za omrežje Nature 2000.

Natura 2000 je naravovarstveno omrežje Evropske unije in hkrati največje omrežje zavarovanih območij na svetu. V slovenski pravni red je bila Natura 2000 prenesena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih Nature 2000. V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države. Dve od teh območij sta bili določeni tudi na Ljubljanskem barju, in sicer s šifro SI5000014 Ljubljansko barje kot posebno varstveno območje za ptice in s šifroSI3000271 Ljubljansko barje kot posebno ohranitveno območje za ostale živalske in eno rastlinsko vrsto ter sedem življenjskih prostorov.

Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000, ki združujejo preko 100 organizacij. Tudi na Ljubljanskem barju sodelujemo v številnih evropskih projektih, preko katerih pomagamo ohranjati tako ogrožene življenjske prostore kot vrste.

Sodelovanje s šolami

Na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje se nahajajo številne osnovne šole in ena srednja šola. Vsako leto šole povabimo k sodelovanju na naših delavnicah in ostalih aktivnostih, ki jih ponujamo za šole. Ob posebnih priložnostih, ki se nahajajo v neposredni bližini šol, pa le te povabimo, da se nam pridružijo tudi na drugačen način. Podružnični šoli Notranje Gorice in Jezero sta se januarja letos odzvali našemu vabilu za sodelovanje na prireditvi ob izdaji priložnostne znamke z motivom Podpeškega jezera. S tem pa so si tako sodelujoči učenci kot učitelji prislužili voden obisk Morostiga, hiše narave in kolišč. Učiteljice iz Podružnične šole Notranje Gorice so o tem zapisale tudi krajši prispevek, učenci iz Podružnične šole Jezero pa so zapisali nekaj svojih vtisov:

Zelo zanimivo mi je bilo, ko smo na projekciji gledali, kako se je spreminjalo Barje skozi tisočletja.
Ivana
Zelo mi je bila všeč maketa koliščarskega naselja in prikaz načina gradnje hiš. Veliko smo se naučili o življenju nekoč.
Oskar
S starši bomo naslednjič obiskali še postaje z vprašanji in nalogami.
Tia Eliana

Doma na Ljubljanskem barju

22. april, dan Zemlje. Zemlja, naš skupni dom, za katerega se zdi, da ga vsem bolj poznamo. Na prvi pogled se zdi, da Zemlja še nikoli ni bila bolj dosegljiva človeku. Z vso tehnologijo in modernimi prevoznimi sredstvi so nam tudi najbolj oddaljeni kotički našega planeta kot na dlani. Na drugi strani pa vse prepogosto ugotavljamo, da sploh ne poznamo svojega lastnega kraja ter narave, ki nas obdaja tu in zdaj. Vse večji ekstremi v naravi nas vabijo k razmisleku, da premaknemo pogled z ekranov bolj pogosto v naravo in da se večkrat odpravimo v naravo na lasten pogon.

Tudi na Ljubljanskem barju smo priča ekstremom, kot so bile lanskoletne poplave poleti, izjemno nizke temperature konec aprila … Prav mokrišča, kot je Ljubljansko barje, nam ljudem nudijo številne ekosistemske storitve, med katerimi je tudi blaženje podnebnih sprememb. Vlažna barjanska tla hladijo ozračje, šota v tleh, kjer je še ostala, pomeni ponor ogljika. Hkrati pa ta čudovita mozaična pokrajina s številnimi življenjskimi prostori pomeni zakladnico rastlinskih in živalskih vrst, ki so že marsikje drugje izumrle. Globoka mokra barjanska tla hranijo tudi tisočletno kulturno dediščino kolišč. Ljubljansko barje predstavlja slab procent celotne Slovenije, a je tako zelo dragocen.

Ponosni smo, da smo doma na Ljubljanskem barju in zato vlagamo vanj!

Mobilnostni načrt Krajinskega parka Ljubljansko barje

V mesecu aprilu se zaključuje projekt SmartMOVE v sklopu katerega je nastal tudi Mobilnostni načrt Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Krajinski park Ljubljansko barje je eden bolj odprtih tipov zavarovanih območij. Iskanje čim bolj trajnostnih poti in umeščanje vstopnih točk je zato ključnega pomena za trajnostni razvoj tega zavarovanega območja. Veseli smo, da so si partnerji projekta SmartMOVE izbrali tudi območje Krajinskega parka Ljubljansko barje za eno od pilotnih območij. Pri nastajanju tega dokumenta smo sodelovali tudi zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje s strokovnjaki Ljubljanskega urbanističnega zavoda, Inštituta za politike prostora in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.

Vsem sodelujočim strokovnjakom in partnerjem projekta se zahvaljujemo za sodelovanje.

Slikopisi učencev z Goričkega

Šolarji pomurskih osnovnih šol so na povabilo Javnega zavoda Krajinski park Goričko lahko tudi letos sodelovali v literarnem natečaju Skrivnostni prebivalci Goričkega. V okviru natečaja, ki je potekal že tretje leto zapored, so učenci spoznavali travniške živali in rastline ter se preizkusili v ustvarjanju slikopisov. Med črkovni zapis so tako morali dodati piktograme, ki so jih oblikovali sami.

Prejeta sta bila kar 102 slikopisa iz 10 šol, v ocenjevanje pa se je uvrstilo 85 slikopisov.

Pri ocenjevanju slikopisov je tudi letos sodeloval naš zavod, rezultate natečaja in slikopise pa si lahko ogledate na spletni strani Krajinskega parka Goričko.

Zmagovalkam najboljših slikopisov čestitamo, vsem mladim ustvarjalcem pa izrekamo pohvalo za slikopise, ki so jih ustvarili, saj je bil prav vsak od njih nekaj posebnega.

Kolišča in svetovna dediščina

Ob mednarodnem dnevu spomenikov in spomeniških območij vas vabimo na predavanje z naslovom Kolišča in svetovna dediščina. 111 izbranih območij prazgodovinskih kolišč okoli Alp je bilo leta 2011 vpisanih na UNESCO seznam svetovne naravne in kulturne dediščine, saj odlično ohranjeni arheološki ostanki kolišč v mokrih tleh in jezerih na izjemno natančen način pričajo o obdobju prve stalne poselitve, začetkih poljedelstva in živinoreje na obronkih Alp.

Kaj sploh je svetovna dediščina?
Zakaj točno si kolišča zaslužijo vpis na UNESCO seznam?
Kako res varujemo nevidno dediščino?
In kakšno vlogo ima torej pri tem Ljubljansko barje?

Vljudno vabljeni, da skupaj najdemo enostavne odgovore na kompleksna vprašanja.

Dvorana Centra Ig, 3. nadstropje, Banija 4, Ig

Pričetek predavanja: 18.00, predavanje je brezplačno.

ODPOVEDANO – Barjanski družinski dan: Ni vsaka žaba žaba

Obveščamo vas, da zaradi neugodnih vremenskih razmer napovedani dogodek odpovedujemo.

Nova priložnost za reševanje ugank in spoznavanje dvoživk bo v soboto, 1. 6. 2024, v Naravnem rezervatu Ribniki v dolini Drage pri Igu. Več informacij sledi.

Hvala za razumevanje.

Ljubljansko barje je največji kompleks mokrotnih travnikov, njiv, grmišč, gozdnih ostankov in mejic v Sloveniji. Je neločljivo povezano z vodo. Tu dom najdejo številne redke in ogrožene vrste, med njimi žabe in druge dvoživke. Barjanski družinski dan bo posvečen spoznavanju različnih vrst, ki živijo na Ljubljanskem barju, ter učenja o tem, kako jih varujemo. Mlajši udeleženci si bodo lahko na dogodku izdelali tudi svojo papirnato “žabco”. Vljudno vabljeni raziskovalci vseh starosti. 

Priporočamo pohodno obutev ali škornje.

Aktivnost je del projekta Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov – LIFE AMPHICON. Udeležba je brezplačna.

Obvezne predhodne prijave (info@ljubljanskobarje.si). Število mest je omejeno.