Z GPS oddajniki na pomoč velikemu škurhu

V preteklem mesecu smo v Krajinskem parku Ljubljansko barje s strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za biologijo in Prirodoslovnega muzeja Slovenije z GPS oddajnikoma opremili dva velika škurha (Numenius arquata).

Veliki škurh je ptica selivka, ki pri nas gnezdi le na dveh območjih. Eno od njih je Ljubljansko barje. Gnezdo si nastelje na tleh, mladiči pa že kmalu po izvalitvi samostojno raziskujejo okolico. Za preživetje škurh potrebuje mokrotna travišča, saj pri iskanju hrane svoj dolg zakrivljen kljun zabada v mehka namočena tla.

Na Ljubljanskem barju njihova populacija nezadržno upada. Pred drugo svetovno vojno je tu gnezdilo tudi do 20 parov letno, število pa se je v 50 letih prepolovilo. Pred 5 leti so raziskovalci zabeležili zgolj tri gnezdeče pare, letos pa le še enega. Upad populacije velikega škurha je povsod po Evropi najverjetneje povezan z izginjanjem primernega življenjskega prostora, manjkajo pa nam številni podatki, s katerimi bi lahko ciljno načrtovali ukrepe za varstvo vrste.

Z oddajniki, ki nam sporočajo lokacije živali, smo opremili dva samca. Eden je bil pri gnezdenju uspešen, medtem ko je drugi po postanku na Barju odletel na izliv reke Soče.

Podatki, ki jih zajemajo oddajniki, nam bodo omogočili vpogled v številne vidike življenja škurhov, npr. kje se zadržujejo, kako velik prostor uporabljajo, kam se selijo in ali se po selitvi vračajo na isto območje. S pomočjo odgovorov na ta vprašanja bomo lahko oblikovali in izvedli ukrepe, s katerimi bomo poskušali preprečiti izumrtje velikega škurha pri nas. V preteklih tednih smo že obiskali kmete, ki kosijo travnike na območju gnezdenja letošnjega para, in se z njimi dogovorili o pozni košnji.