Svet JZ KP Ljubljansko barje

Sestava sveta Javnega zavoda KP Ljubljansko barje

Svet javnega zavoda sestavlja 15 članov, in sicer:

  • štirje predstavniki Vlade RS, in sicer po en predstavnik ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, ministrstva, pristojnega za kulturo, ministrstva, pristojnega za kmetijstsvo, gozdarstvo in prehrano in službe vlade, pristojne za strukturno politiko in regionalni razvoj;
  • sedem predstavnikov parkovnih lokalnih skupnosti, ki jih imenujejo občine Borovnica, Brezovica, Ig, Log-Dragomer, Škofljica, Vrhnika ter Mestna občina Ljubljana;
  • en predstavnik delavcev zavoda;
  • en predstavnik lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč (ki ga imenuje Kmetijsko gozdarska zbornica);
  • dva predstavnika nevladnih organizacij.

Člani sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2010-2014
Člani sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2014-2018
Člani sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2018-2022
Člani sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2022-2026

Naloge sveta JZ KP Ljubljansko barje

Svet zavoda (v soglasju z ustanoviteljem) sprejme statut, sprejema splošne akte zavoda iz svoje pristojnosti, letni program dela, poročilo o delu, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, imenuje strokovni svet zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda.

2. redna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (27. 1. 2023):
sklic   |   zapisnik

1. konstitutivna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2022-2026 (22. 11. 2022):
sklic   |   zapisnik

19. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (14. 9. 2022):
sklic   |   zapisnik

18. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (8. 8. 2022):
sklic   |   zapisnik

17. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (12. 5. 2022):
sklic   |   zapisnik

16. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (23. 3. 2022):
sklic   |   zapisnik

15. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (28. 2. 2022):
sklic   |   zapisnik

14. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (1. 2. 2022):
sklic   |   zapisnik

13. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (22. 9. 2021):
sklic   |   zapisnik

12. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (11. 3. 2021):
sklic   |   zapisnik

11. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (20. 1. 2021):
sklic   |   zapisnik

10. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (15. 12. 2020):
sklic   |   zapisnik

9. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (5. 10. 2020):
sklic   |   zapisnik

8. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (23. 6. 2020):
sklic   |   zapisnik

7. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (2. 3. 2020):
sklic   |   zapisnik

6. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (17. 2. 2020):
sklic   |   zapisnik

4. redna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (14. 2. 2020):
sklic   |   zapisnik

5. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (19. 9. 2019):
sklic   |   zapisnik

4. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (18. 6. 2019):
sklic   |   zapisnik

3. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (6. 6. 2019):
sklic   |   zapisnik

2. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (12. 2. 2019):
sklic   |   zapisnik

3. redna seja JZ KP Ljubljansko barje (4. 1. 2019):
sklic   |   zapisnik

2. redna seja JZ KP Ljubljansko barje (5. 10. 2018):
sklic   |   zapisnik

1. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (14. 8. 2018):
sklic   |   zapisnik

1. konstitutivna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2018-2022 (4. 6. 2018):
sklic   |   zapisnik

12. redna seja JZ KP Ljubljansko barje (12. 2. 2018):
sklic   |   zapisnik

11. redna seja JZ KP Ljubljansko barje (23. 10. 2017):
sklic   |   zapisnik

10. redna seja JZ KP Ljubljansko barje (10. 3. 2017):
sklic   |   zapisnik

9. redna seja JZ KP Ljubljansko barje (19. 12. 2016):
sklic   |   zapisnik

8. redna seja JZ KP Ljubljansko barje (8. 11. 2016):
sklic   |   zapisnik

7. redna seja JZ KP Ljubljansko barje (16. 3. 2016):
sklic   |   zapisnik

6. redna seja JZ KP Ljubljansko barje (19.6.2015):
sklic   |   zapisnik

5. redna seja JZ KP Ljubljansko barje (31.3.2015):
sklic   |   zapisnik

4. redna seja sveta JZ KP Ljubljnsko barje (7.1.2015):
sklic   |   zapisnik

1. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (28.11.2014):
sklic   |   zapisnik

3. redna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (22.10.2014):
sklic   |   zapisnik

2. redna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (3.6.2014):
sklic   |   zapisnik   |   Zahtevek za povračilo stroškov udeležbe na seji

1. konstitutivna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje v mandatu 2014-2018 (25.2.2014):
sklic   |   zapisnik

9. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (9.1.2014):
sklic   |   zapisnik

9. seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (18.12.2013):
sklic   |   zapisnik   –   seja ni bila sklepčna

8. seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (20.3.2013):
sklic   |   zapisnik

7. seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (13.2.2013):
sklic   |   zapisnik

6. seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (12.12.2012):
gradivo   |   priloge   |   zapisnik

8. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (13.11.2012):
sklic   |   zapisnik

7. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (19.7.2012):
sklic   |   zapisnik

6. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (5.4.2012):
sklic   |   zapisnik

5. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (28.2.2012):
sklic   |   zapisnik

5. seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (4.1.2012):
sklic   |   zapisnik

4. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (10. 5.2011):
sklic   |   zapisnik

3. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (15.2.2011):
sklic   |   zapisnik

4. seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (19.1.2011):
sklic   |   zapisnik

3. seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (7.7.2010):
sklic   |   zapisnik

2. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (26.5.2010):
sklic   |   zapisnik

2. seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (15.4.2010):
sklic   |   zapisnik

1. dopisna seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (23.3.2010):
sklic   |   zapisnik

1. seja sveta JZ KP Ljubljansko barje (12.1.2010):
sklic   |   zapisnik