ljubljansko barje
SLO ENG  

Jakobova pešpot

Ljubljansko barje je prepredeno s številnimi pešpotmi, ki so večinoma slabše označene. V hribovitem zaledju potekata evropski pešpoti E6 in E7, barjansko ravnico pa prečka prva evropska kulturna pot, Jakobova romarska pot.


JAKOBOVA ROMARSKA POT

Po Jakobovi poti so že v srednjem veku hodili romarji v daljno Španijo, v Kompostelo na grob apostola Jakoba. Na Ljubljanskem barju lahko sledimo tej poti med Ljubljano in Vrhniko. Gre za okoli 25 kilometrov dolgo pešpot, ki poteka večinoma po neprometnih barjanskih poteh. Razen vzpona na osamelec Blatna Brezovica, sproščeno hodimo po ravnini.
 

Sledimo rumenim puščicam in školjkicam, ki nas vodijo skozi poplavni gozd, barjanski mozaik travnikov, njiv, mejic in vodotokov ter ob osamelcih, stari strugi Ljubljanice vse tja do cerkvice svetega Jakoba na osamelcu Blatna Brezovica in Vrhnike. Vodnik po slovenski Jakobovi poti, »Kje so tiste stezice, ki so včasih bile?« lahko naročite na:
T: 01/ 427 15 10 / E: rigler.marjeta@jakobova-pot.si


DOSTOP
Jakobova pot v Sloveniji je označena od Slovenske vasi pri Obrežju. V Ljubljano se spusti z Golovca, nadaljuje skozi staro Ljubljano in naprej po Poti spominov in tovarištva pripelje do Viča, kjer se lahko priključijo tisti, ki parkirajo na parkirišču pri Dolgem mostu.