ljubljansko barje
SLO ENG  

20.04. 2017


Kongres o vodah 2017

Voda je osnovni element potreben za obstoj živega sveta. Razpoložljivost, prisotnost in kakovost voda imajo odločilen vpliv na družbeno-gospodarski razvoj. Tudi v Sloveniji sledimo globalnim trendom širjenja urbanih območij, migracij, povečevanja potencialnih onesnaževanj, pretirani energetski rabi in izkoriščanju naravnih dobrin. Skupaj z dinamičnimi vremenskimi dogodki vse to vpliva na naše naravne vodne vire in jih ogroža. Vode v vseh svojih pojavnih oblikah so naša skupna, javna dobrina. Pri gospodarjenju in upravljanju z njimi je potrebno uskladiti nasprotujoče si interese vseh vpletenih deležnikov, predvsem pa moramo upoštevati zakonitosti celotnega hidrološkega cikla, ekološke lastnosti vodnega prostora, obstoječ družbeni in gospodarski standard, razvojno varstvene cilje, ki smo si jih začrtali ter slediti znanju in naprednim tehnološkim rešitvam. Na Drugem slovenskem kongresu o vodah bo izpostav pomen vodnih ekosistemov, pretehtali uspešnosti in pomanjkljivosti našega upravljanja in gospodarjenja z vodo, ustreznost in kakovost tehničnih rešitev, načine trajnostne rabe voda ter našo odpornost pred nevarnostmi, povezanimi z vodo.

Kongres o vodah bo dvodnevni dogodek, ki bo dal možnost predstavitve pogledov in mnenj o sedanjem ravnanju z vodo v Sloveniji in posredoval strokovna priporočila za naprej. Pobudo zanj so dale slovenske nevladne strokovne  organizacije, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki voda. Pri organizaciji sta se jim pridružila tudi Direkcija Republike Slovenije za vode in Inženirska zbornica Slovenije. Kongres bo otvorila ministrica za okolje in prostor, ga. Irena Majcen. Na kongres je povabljenih devet (9) predavateljev, ki bodo dali splošni vpogled v aktualne problematike. K razpravi se je prijavilo 78 ekip oziroma posameznikov. Njihovi prispevki bodo objavljeni v zborniku, ki bo na razpolago že na kongresu. Na kongresu so v dveh dneh obravnavani 4 tematski sklopi:

  • varnost objektov na vodah in varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda
  • upravljanje z vodami in dejavnosti v vodnem prostoru
  • raba voda in vodni ekosistemi
  • vode in participacija javnosti pri odločanju.


Letos bo na kongresu sodeloval tudi KP Ljubljansko barje:
- 19.4.2017 bomo v sodelovanju z Marto Vahtar predstavili modele različnih vodonosnikov
- 20.4.2017predstavitev v sklopu 4 Vode in sodelovanje javnosti pri odločanju z naslovom:
Oblike komunikacije z javnostjo in deležniki kot pomoč pri doseganju ciljev upravljanja voda in varstva narave.

Celoten program si lahko ogledate tu.