Sodelovanje s šolami

Na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje se nahajajo številne osnovne šole in ena srednja šola. Vsako leto šole povabimo k sodelovanju na naših delavnicah in ostalih aktivnostih, ki jih ponujamo za šole. Ob posebnih priložnostih, ki se nahajajo v neposredni bližini šol, pa le te povabimo, da se nam pridružijo tudi na drugačen način. Podružnični šoli Notranje Gorice in Jezero sta se januarja letos odzvali našemu vabilu za sodelovanje na prireditvi ob izdaji priložnostne znamke z motivom Podpeškega jezera. S tem pa so si tako sodelujoči učenci kot učitelji prislužili voden obisk Morostiga, hiše narave in kolišč. Učiteljice iz Podružnične šole Notranje Gorice so o tem zapisale tudi krajši prispevek, učenci iz Podružnične šole Jezero pa so zapisali nekaj svojih vtisov:

Zelo zanimivo mi je bilo, ko smo na projekciji gledali, kako se je spreminjalo Barje skozi tisočletja.
Ivana
Zelo mi je bila všeč maketa koliščarskega naselja in prikaz načina gradnje hiš. Veliko smo se naučili o življenju nekoč.
Oskar
S starši bomo naslednjič obiskali še postaje z vprašanji in nalogami.
Tia Eliana