Prebujali smo vrednote vode

Petkovo predstavitev znamke je zaznamovala projekcija dokumentarnega filma Mateja Vraniča z naslovom Pozabljene in zamolčane vrednote vode. Voda je glavni element Ljubljanskega barja in ima ključen pomen tako za naravno kot kulturno dediščino Ljubljanskega barja. V krajinskem parku imamo 55 naravnih vrednot in več kot polovica je hidroloških.

Ena takih je tudi naravna vrednota Jezero pri Podpeči. Podpeško jezero je poznano in dobro obiskano. Direktor Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, Janez Kastelic, in župan Občine Brezovica, Metod Ropret, sta si bila edina, da morata tako občina kot park poskrbeti za ohranjanje te dragocene naravne vrednote. Občina Brezovica je zato že pred leti odkupila zemljišča, kjer leži jezero, in tudi nekatere travnike ob jezeru ter poskrbela za ureditev parkirišča pri gasilskem domu. Krajevna skupnost Jezero-Podpeč je poskrbela tudi za ureditev in označitev dostopne pešpoti do jezera. O pomenu naravne vrednote in hkrati naravnega spomenika Jezero pri Podpeči sporočata tudi informativna in obvestilna tabla ob samem jezeru.

Veseli smo, da so tudi v Pošti Slovenije prepoznali pomen Podpeškega jezera in mu zato posvetili priložnostno znamko, vrednotnico. Pregledali smo nabor priložnostnih znamk Pošte Slovenije na temo Ljubljanskega barja in našteli smo jih kar 50. Večji del teh znamk smo izdali v knjižici Ljubljansko barje na znamkah. Podpredsednik Filatelistične zveze Slovenije, Igor Pirc, nam je predstavil postopek izbire tematik za nove priložnostne znamke in celotno serijo znamk, ki so izšle na dan 26. 1. 2024. Na Ljubljanskem barju imamo res bogato zakladnico naravne in kulturne dediščine, tako bomo z veseljem podali kakšen predlog za novo vrednotnico tudi mi.

Slikovito predstavitev Podpeškega jezera so nam na risbah predstavili učenci Podružnične šole Jezero. Za kulturno obarvanost petkove prireditve pa so s plesom in pesmijo poskrbeli učenci podružnične šole Notranje Gorice. Vsem sodelujočim na prireditvi se iskreno zahvaljujemo, da ste nam pomagali prebujati vrednote vode.