ljubljansko barje
SLO ENG  

18.10. 2018


Otvoritev razstave Živeti z vodo - južni rob Ljubljanskega barja

Kje? Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Grad Fužine, Pot na Fužine 2, SI-1000 Ljubljana
Kustosti razstave:Špela Šubic, Milan Dinevski, Nikola Pongrac, Damjan Kokalevski, Future Architecture udeleženci: SET-Architects, Phi, Maite Borjabad, SKREI, Miruna Dunu

Vsebina:

Ali cenite vodo? Kako skrbimo za naše reke, jezera in podzemne vode? Znamo urediti odvajanje odpadnih voda? Kako vzdržujemo vodne vire? Tako imenovani razvoj – industrializacija, intenzivno kmetijstvo, urbanizacija in rast prebivalstva – zelo vpliva na onesnaženost voda. Krivci za onesnaženja so večinoma znani, a le redko kaznovani...

Ljubljana se je tako kot mnoga druga mesta razvila ob reki. Ljubljanica s svojim porečjem je bila prometna žila, obrambni jarek, pogonska moč, socialni prostor. Ker je odvod Ljubljanskega barja in z njim tvori neločljivo povezano celoto, je bila in je še vedno osrednji predmet mnogih regulacij ter posledično urbanistično-arhitekturni izziv. Dvojnost narave in mesta, ki sta tukaj simbolično zastopana z Ljubljanskim barjem in Ljubljanico, moramo obravnavati kot neločljivo celoto, v kateri ima voda nosilno vlogo. Ne moremo je ignorirati ne kot naravni pojav, katerega skrajnosti so suše in poplave, še manj pa kot vir življenja – pitne vode.

Ali smo pripravljeni s to zavestjo, izkušnjami in znanjem vzpostaviti nov način sobivanja, pri katerem bo človek deloval z naravo in za naravo? Življenje, kakršno živimo, ni sonaravno, ampak se podreja predvsem ekonomiji, kar je politiki v prid. Vsaka stroka sama zase se težko spopada s tem začaranim krogom. Potrebne bo veliko volje, sodelovanja in podpore strokovnih in civilnih iniciativ. So rešitve sploh še mogoče? Smo ljudje sposobni stopiti korak nazaj in dati naravi spet glavno besedo? Arhitekti, ki sodelujejo na evropski platformi Future Architecture, so ponudili nekaj predlogov za vprašanja, ki jih odpira ta razstava.

Na razstavi bo predstavljen tudi plakat Krajinskega parka Ljubljansko barje. Kot napovednik za razstavo pa v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje organiziramo vodenje po Ljubljanskem barju  v torek,16.10.2018. 

Bolj, ko bomo poznali in cenili okolje v katerem živimo, bolj ga bomo ohranjali in bolj pisana bo naša mavrica!