Pot ob reki Iški “Okljuk”

Kje?
Med Iškim vintgarjem in Lipami.

Sama pot meri dobrih 13 km, zaradi dolžine in ravnega terena je najbolj primerna za obisk s kolesom. Do učne poti se lahko pripeljete tudi z mestnim avtobusom:
– do Lip z mestnim avtobusom številka 19B
– do Iške vasi z mestnim avtobusom številka 19I.

Po poti nas vodijo informativne in usmerjevalne table, na katerih nas pozdravlja maskota poti Okljukec.

Vsebina:
Iška je reka treh obrazov. Na svoji razburljivi poti teče skozi divji Iški vintgar, po rodovitnem Iškem vršaju in močvirnem Ljubljanskem barju.
Podrobnejšo predstavitev same poti ob reki Iški si lahko ogledate na 11 informativnih tablah:

 • Krajinski park Ljubljansko barje
 • Pot ob reki Iški – “Okljuk”
 • Divji vintgar
 • Skrivnosti zaledja Iške
 • Iški daljnovod
 • Iška se predstavi
 • Pahljača je nasuta
 • Razkošje pitne vode
 • V kanal!
 • Morost
 • Žitnica Habsburške monarhije?

Zloženka:
Oglejte si zloženko o poti, ki je v tiskani obliki na voljo na sedežu Krajinskega parka Ljubljansko barje (info@ljubljanskobarje.si) in Občine Ig (info@obcina-ig.si).

Nagradna igra:
Na postajah poti te čaka nagradna igra. Vsak pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje ti bo prispeval eno črko končnega gesla. Pošlji nam ga in potegoval se boš za privlačno nagrado! Pošlji nagradno geslo!

E-lekcije:
Učno pot dopolnjujejo tri e-lekcije:

Barjanska banka:
Barjanska banka je spletni portal, kjer lahko najdete več kot 50 terenskih nalog, ki si jih lahko predhodno pripravite, natisnete ter se nato sami ali na primer z učenci oziroma dijaki odpravite na teren. Tako boste bolje spoznali procese v pokrajini in jih tudi lažje razumeli. Stran je še v fazi testiranja, zato so še mogoče napake.

http://barjanskabanka.geopedia.si

Pot ob reki Iški je podrobno predstavljena tudi v monografiji z naslovom Intepretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja.

Tip poti:
Pohodno kolesarska pot mešanega tipa: asfalt in makadam. Na poti je malo sence, zato v poletnem času priporočamo zaščito pred soncem.

Možnost okrepčila:

Zanimivosti ob poti (poleg tistih, ki so opisane na informativnih tablah):

 • Cerkev sv. Mihaela v Iški vasi z lapidarijem rimskih nagrobnikov
 • Ribnik v Strahomerju
 • Razstava starih kmečkih orodij v Vrbljenem
 • Hipodrom Vrbljene

Učna pot je nastala v okviru projekta 2Bparks (www.2bparks.org), ki ga sofinancira Evropska unija Med program. Pripravili so jo na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU.