Strokovna vodenja po Krajinskem parku Ljubljansko barje

Strokovna vodenja po Krajinskem parku Ljubljansko barje organiziramo za večje in manjše šolske skupine. Našo raznoliko ponudbo vodenih ogledov parka si oglejte v zavihku Ponudba. Za vašo šolsko skupino lahko pripravimo tudi individualno oblikovano vodenje.

Večina vodenih ogledov traja 3 ure, mogoče pa jih je časovno prilagoditi vašim željam.

Cenik vodenj.

Utrinek s strokovnega vodenja, foto: KPLB