Delavnice Krajinskega parka Ljubljansko barje

V šolskem letu 2021/22  bomo izvajali brezplačne izobraževalne delavnice na temo dvoživk.

Udeležencem bomo predstavili dvoživke Ljubljanskega barja. Spoznali bodo razlike med žabo in krastačo, se naučili, da pupki niso paglavci, izvedeli, kako raziskujemo dvoživke, osvojili pravilno rokovanje z živimi živalmi in preizkusili svoje sposobnosti pri uporabi določevalnega ključa.

Delavnice bomo predvidoma izvajali od marca do junija 2022. Posamezen program traja 1 do 2 šolski uri. Obseg in trajanje lahko prilagodimo vašim željam.

Delavnice z živimi živalmi izvajamo v učilnici ali drugem primernem zaprtem prostoru. Ves potreben material in živali prinesemo s sabo.

Vljudno vabljeni!

Za prijavo nam posredujte izpolnjen prijavni obrazec na naslov jasna.tarman@ljubljanskobarje.si.

Aktivnosti izvajamo v okviru projekta Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov – LIFE AMPHICN.