Delavnice Krajinskega parka Ljubljansko barje

V šolskem letu 2025/2025 ponujamo šolam izvedbo naslednjih delavnic:

Delavnica na temo dediščine kolišč: Kako so živeli koliščarji?

Delavnica na temo naravne dediščine: Doma na Ljubljanskem barju?

Prijavni obrazec