Publikacije parka

Publikacije parka lahko naročite preko spletnega obrazca ali jih dobite oziroma kupite v času uradnih ur v pisarni Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje v Notranjih Goricah. V primeru naročila gradiv po pošti se plača tudi poštnina.

Izletniška karta Krajinskega parka Ljubljansko barje

Na hrbtni strani karte so podane splošne informacije o Ljubljanskem barju, opisi parkovnih tematskih poti ter opisi pomembnejših naravnih in kulturnih spomenikov. V zadnjem delu pa so podani tudi opisi izstopajočih invazivnih tujerodnih vrst, ki se pojavljajo na Ljubljanskem barju. Karta je izšla v okviru projekta Sava Ties. Merilo: 1:30 000

Cena: – €

Spletno naročilo

Brošura Park na robu mesta

V osnovni predstavitveni brošuri KPLB je predstavljena osebna izkaznica KPLB, pomen človeka za soustvarjanje barjanskega mozaika, ki pestuje pestrost vrst. Vse bolj intenzivni posegi človeka pa so privedli do izginjanja številnih vrst, večinoma barjanskih, tako imamo danes na Ljublajnskem barju barja le še za vzorec. Predstavljene so tudi tematske poti ter priporočila, kako obiskati Krajinski park Ljubljansko barje.

E-izdaja:
Brošura Park na robu mesta (SLO).pdf
Brochure Nature Park on the edge of the city (ENG).pdf

Cena: – €

Spletno naročilo

Knjiga Ljubljansko barje na poštnih znamkah

Nabor poštnih znamk Pošte Slovenije z motivi rastlinskih vrst in živali, ki so uspevale/uspevajo, so živele/živijo na Ljubljanskem barju ter kulturne dediščine na Ljubljanskem barju  in pomembnih osebnosti, ki so delovale ali iskale navedih na Barju. Večina znamk je predstavljena z opisi, ki so bili objavljeni ob izdaji posameznih znamk.
Knjižica je izšla v okviru projekta Biodiverziteta – umetnost življenja (LIFE NATURAVIVA LIFE16 GIE/SI/000711).

Spletno naročilo

Priročnik Barjanski mozaik

V priročniku je zajetih 115 živalskih in rastlinskih vrst. Da se med njimi laže znajdemo, so razvrščene v štiri glavne življenjske prostore: vode, travnike in barja, mejice in grmovje ter gozdne predele. Vsaka vrsta je predstavljena s krajšim opisom in vsaj eno fotografijo, ki nam bo pomagala prepoznati posamezno vrsto v naravi. Pozoren bralec bo v priročniku Barjanski mozaik poleg opisov rastlinskih in živalskih vrst našel tudi zgodbo o pokrajini, katere podobo soustvarjata človek in narava.

Cena: 9,90 €

Spletno naročilo

Brošura Invazivne tujerodne vrste na Ljubljanskem barju

Z njo vas želimo opozoriti na pomen oziroma nevarnost prisotnosti invazivnih tujerodnih vrst v zavarovanem območju.Ker je nadzor nad invazivnimi vrstami izredno zahteven proces in ker se zavedamo, da določenih sprememb v prostoru ne moremo več vrniti v prvotno stanje, vam v njej predstavljamo ukrepe, ki lahko pripomorejo k njihovem obvladovanju. Hkrati pa vas prosimo, da nam sporočate svoja opažanja invazivnih tujerodnih vrst in nam s tem omogočite, da se bolje spoprimemo z njihovim omejevanje.

Cena: – €

Spletno naročilo

Pobarvanka Varuh zakladov

Najmlajši obiskovalci Ljubljanskega barja lahko spoznavajo biotsko pestrost Ljubljanskega barja na svoj način, in sicer skozi barvanje zanimivih vrst živali in rastlin, ki na tem območju živijo.

Pobarvanka je izšla v okviru projekta Biodiverziteta – umetnost življenja (LIFE NATURAVIVA LIFE16 GIE/SI/000711).

E-izdaja:
Pobarvanka varuh zakladov.pdf

Cena: – €

Spletno naročilo

Zloženka Koliščarji na Ljubljanskem barju

V sklopu priprav na vpis kolišč z Ljubljanskega barja na UNESCO Seznam svetovne dediščine je KP Ljubljansko barje, v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana, Narodnim muzejem Slovenije, Ministrstvom za kulturo ter Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, pripravilo zloženko z osnovnimi informacijami o kulturi kolišč Ljubljanskega barja.

E-izdaja:
Zloženka Koliščarji na Ljubljanskem barju (SLO).pdf
Zloženka Koliščarji na Ljubljanskem barju (ENG).pdf

Tiskana izdaja je v slovenskem jeziku pošla, na voljo je v angleškem, italijanskem in nemškem jeziku.

Cena: – €

Spletno naročilo

Priročnik za pripravo upravljavskih načrtov za kmetije na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje

S tem priročnikom si lastniki kmetij na Ljubljanskem barju lahko pomagajo izdelati načrt za upravljanje lastnih kmetij, ki bo povečal ali vsaj ohranil dobiček kmetije in hkrati prispeval k ohranjanju narave, ki je dolgoročno zagotovilo za kmetijsko dejavnost.

E-izdaja:
Priročnik za pripravo upravljavskih načrtov za kmetije na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje (SLO).pdf

Cena: – €

Spletno naročilo