Vzdrževanje vodnih objektov v Naravnem rezervatu Ribniki v dolini Drage pri Igu

Ribniki v dolini Drage pri Igu so zaradi svoje izredne krajinske pestrosti priljubljena sprehajalna točka. Z namenom, da se ohrani in varuje biotska pestrost tega območja, je bilo območje ribnikov že leta 1986 razglašeno za naravno znamenitost, z ustanovitvijo Krajinskega parka Ljubljansko barje leta 2008 pa za naravni rezervat. Od leta 2019 z nepremičninami v lasti Republike Slovenije na območju naravnega rezervata upravlja Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje.

Ker si želimo, da bi bil naravni rezervat ustrezno vzdrževan in biotska pestrost le-tega ohranjena, smo naročili pregled stanja vodnih objektov, naprav in ureditev v naravnem rezervatu. Na podlagi omenjenega pregleda je bilo ugotovljeno, da so vodne pregrade zaradi dolgoletnega slabega vzdrževanja v zelo slabem stanju. Predlagana so bila nujna vzdrževalna dela, ki bodo zagotovila stabilnost pregrad in s tem ohranjanje ribnikov ter biodiverzitete. Projektna naloga z naslovom Pregled stanja vodnih objektov, naprav in ureditev v Naravnem rezervatu Ribniki v dolini Drage pri Igu s predlogom ukrepov za njihovo vzdrževanje in obnovo, s poudarkom na ohranjanju oziroma izboljšanju stanja zavarovanih vrst je dostopna tu.

Vzdrževalna dela v Naravnem rezervatu Ribniki v dolini Drage pri Igu bodo potekala od oktobra 2022 naprej. Začeli bomo z odstranjevanjem drevesne in grmovne vegetacije na jezu Veliki ribnik. V času vzdrževalnih del bo gibanje v naravnem rezervatu oziroma dostop do vodnih objektov omejen, zato vas prosimo za razumevanje.

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na GMS: 051/604-411