Letos smo raziskovali barjanska tla in rastline

Rastline nam povedo marsikaj o tleh, na katerih rastejo. To je bila letošnja tema Noči raziskovalcev, ki smo ji sledili tudi mi v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri.

Pripravili smo nabor 3 delavnic, preko katerih so obiskovalci odkrivali povezanost med sestavo tal in rastjem na Ljubljanskem barju. Najmlajši so preko ilustracij 4 letnih časov sestavili sliko celega leta na Ljubljanskem barju. Starejši obiskovalci so preko ilustracij talnih profilov in vzorcev šote ter polžarice določali talne profile visokega barja, nizkega barja, barja danes in vršaja. Za piko na i so obiskovalci preko krajših opisov rastlin poiskali še 4 rastline, ki uspevajo na Ljubljanskem barju: brestovolistni oslad, jesensko vreso, črnoplodni mrkač ter šaš.

Za nagrado so si obiskovalci prislužili priročnik za opazovanje vrstnega bogastva Barjanski mozaik.