Pričel se je nov LIFE projekt za varstvo močvirske sklednice

Z uvodnim sestankom, ki danes poteka v Genovi, smo uradno otvorili projekt LIFE UrCA PROEMYS, namenjen ohranjanju močvirske sklednice v Sloveniji in Italiji.

 

Projektne aktivnosti so namenjene izboljšanju njenega življenjskega prostora, odstranjevanju invazivnih tujerodnih vrst iz narave ter ozaveščanju javnosti o ogroženosti naše edine avtohtone sladkovodne želve.

5-letni projekt se bo izvajal do septembra 2027 in je sofinanciran iz evropskega finančnega mehanizma LIFE. Vodilni partner projekta je WWF Italija, v projektu pa poleg 8 italijanskih partnerjev sodelujemo Krajinski park Ljubljansko barje in Krajinski park Sečoveljske soline.

Močvirska sklednica. Foto: Janez Tarman
Močvirska sklednica. Foto: Janez Tarman