Minister za kulturo na območju UNESCO kolišč

V petek 1. aprila 2022 nas je obiskala delegacija iz Ministrstva za kulturo v sklopu vladnega obiska slovenskih regij. Predstavniki Javnega zavoda KP Ljubljansko barje smo delegaciji na spomeniškem območju UNESCO kolišč predstavili pomen ohranjanja visokega nivoja podzemne vode tako za naravno kot kulturno dediščino Ljubljanskega barja. S tem, ko ohranjamo mokrotne travnike tako varujemo tudi dragoceno svetovno dediščino kolišč na Ljubljanskem barju. Delegacija si je ogledala tudi novo nastajajoči interpretacijski center na Igu, kjer bodo obiskovalci dobili vpogled v biodiverziteto in dediščino količ na Ljubljanskem barju. Omenjeni interpretacijski center nastaja v sklopu projekta Na-kolih, katerega del je tudi povezovalna pot in koliščarska naselbina.