ljubljansko barje
SLO ENG  

Koščeva učna pot po Iškem morostu

 

Med Igom in Podpečjo ob reki Iški leži na enem najbolj obsežnih sklenjenih območij ohranjenih mokrotnih travnikov, naravni rezervat Iški morost.

Na delu rezervata je urejena 1300 metrov dolga Koščeva učna pot z opazovalnico, kjer lahko obiskovalci spoznavajo bogastvo biotske pestrosti vlažnih ekstenzivnih travnikov. Rezervat služi tudi kot kmetijsko poskusno posestvo, na katerem Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v sodelovanju z okoliškimi kmeti in z lastno kmetijsko mehanizacijo prikazuje predvsem pticam prijazne načine upravljanja.

Koščeva pot se prične ob vstopni tabli pri mostu čez Iško, na cesti med Črno vasjo in Brestom ter vodi po 400 metrov dolgi utrjeni poti do opazovalnice. Do vstopne točke je najlažje priti s ceste, ki vodi od Bresta proti Podpeči, ob mostu čez Iško pot nadaljujemo po kolovozu na levi ali desni strani reke dolvodno. Ta del poti bo najlepše opraviti peš, s kolesi ali konjsko vprego.

Učna pot je označena z osmimi točkami, katerih vsebina je opisana v priročnem žepnem vodniku po učni poti (poglej vodnik v pdf formatu) Označene točke opisujejo različne življenjske prostore na na Ljubljanskem barju ter nanje vezane vrste rastlin in živali. Spoznamo pomen osamljenih grmov in mejic sredi prostranih travnikov, naučimo se pomena sobivanja kosca ptice in kosca človeka, opozorjeni smo na nevarnosti uvajanja tujih vrst, ugotovimo pa tudi, da moderno ni nujno vedno najboljše.

Osrednja točka učne poti je lesena opazovalnica, katere oblika simbolizira gnezdo. V njej je nameščena velika panoramska tabla, ki prikazuje pester živalski in rastlinski svet mokrotnih travnikov Ljubljanskega barja. Prikazani so tudi pticam prijazni načini košnje, življenjska okolja v rezervatu ter travniki Iškega morosta nekoč in danes.