ljubljansko barje
SLO ENG  

Poročila o izvedenih strokovnih vodenjih

  • Strokovna vodenja 2012

Etnološko potepanje po Ljubljanskem barju, Maruška Markovčič
Skrivnostna barjanska tla in vode, dr. Mihael Brenčič
Ljubljansko barje skozi oči poznavalca ptic, Eva Vukelič
Arheološki zakladi Ljubljanskega barja, dr. Andrej Gaspari
Pisan barjanski mozaik, mag. Karin Gabrovšek

 

  • Strokovna vodenja 2013

Kraški rob Ljubljanskega barja, mag. Miha Pavšek
Zeliščarstvo na Ljubljanskem barju, Anica Ilar in Tadeja Vadnjal
Invazivne tujerodne vrste na Ljubljanskem barju, dr. Nejc Jogan in Jana Kus Veenvliet

 

  • Strokovna vodenja 2014

Premagovanje razdalj na Ljubljanskem barju nekoč, dr. Anton Velušček,  dr. Andrej Gaspari
Ob izvirih reke Ljubljanice na Ljubljanskem barju, dr. Mihael Brenčič in Damjan Debevec
Užitne divje rastline Ljubljanskega barja, Dario Cortese