ljubljansko barje
SLO ENG  

89 vrst metuljev

 

Vlažne travnike naseljuje veliko število pisanih metuljev, kar devetinosemdeset vrst. Dvakrat toliko, kolikor jih najdemo na celotnem Britanskem otočju. Kot za mnoge druge vrste je njihov obstoj vezan predvsem na negnojena travišča. Nekatere vrste metuljev so na Ljubljanskem barju močno razširjene, kar velja predvsem za srebrnolisega bisernika (Clossiana selene), močvirskega pisančka (Melitaea diamina) in močvirskega cekinčka (Lycaena dispar). Strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) in sviščev mravljiščar (Maculinea alcon) imata večje zahteve, saj sta vezana na zgolj eno vrsto hranilne rastline (veliko strašnico oziroma močvirski svišč) in določeno vrsto gostiteljskih mravelj, ki so glavna hrana gosenic teh metuljev.
 

 

Na Ljubljanskem barju najdemo še zadnje močnejše populacije močvirskega debeloglavca (Carcharodus flocciferus), pojavlja pa se celo barjanski okarček (Coenonympha oedippus). Slednji sodi med sedem kritično ogroženih vrst metuljev v Evropi. Skupaj s pozno, v juliju in avgustu košenimi vlažnimi travišči, ki so jih zamenjali osušeni, intenzivno obdelani in gnojeni travniki in njive, je popolnoma izginil v Španiji, Nemčiji, Belgiji, Češki, Slovaški in Bolgariji, zato velja za najbolj ogroženo vrsto med evropskimi dnevnimi metulji. Na vlažnih travnikih ta slab letalec, ki se najraje zadržuje med vegetacijo, srka nektar le s cvetov srčne moči. Nekaj osamljenih populacij najdemo le še na vzhodnem delu Ljubljanskega barja, kjer jajčeca in gosenice preživijo na nepokošenem rastlinju ali na pokošeni travi, ki je nedostopna za odvoz s kmetijsko mehanizacijo.