Barjanska okna – izviri na območju Ljubljanskega barja

Vsebina ogleda:
Barjanska okna so izviri na območju Ljubljanskega barja in na njegovem obrobju. Največ jih je na meji med prodnimi nanosi reke Iške in Barjem.

  • Vas zanima, zakaj prihaja voda na plan prav tam?
  • Ali veste, da so bila barjanska okna nekoč precej večja kot danes?
  • Kaj mislite, kakšen je pomen teh vodnih pojavov?

Vabimo vas na pot odkrivanja barjanskih oken. Na razgledni ploščadi ob Strahomerskih oknih vas čaka slikovita predstavitev z informativnima tablama in tremi sestavljankami. Ob reki Iški boste spoznali, da kanal Jevšnik ni običajen izsuševalni kanal.

Krajšo predstavitev Poti barjanska okna si lahko ogledate na petih informativnih tablah.

Kje?
Med Podkrajem in Lipami.

Dostop:
Iz vasi Podkraj vas na cesti proti Lipam usmerjevalne table vodijo po celotni učni poti, ki se ob reki Iški združi s potjo Okljuk. Na pot se lahko podate tudi izpred Okrepčevalnice Kolišče v Lipah po poti ob reki Iški – Okljuk, na kateri vas usmerjevalna tabla usmeri na Pot barjanska okna. Do Okrepčevalnice Kolišče vas pripelje avtobus št. 19B (vozni red), do vasi Podkraj pa avtobus medkrajevnega potniškega prometa (vozni red).

Opozorilo:
V kolikor se boste do začetka učne poti pripeljali z avtomobilom, ga pustite na urejenih parkiriščih (zemljišča ob Poti barjanska okna so namreč zasebna in na njih parkiranje ni dovoljeno, v kolikor nimate dovoljenja lastnika).

Dolžina in trajanje:
Pot od Podkraja do reke Iške meri okoli 2 kilometra, zanjo boste potrebovali približno pol ure hoje.

Osenčenost:
Na poti je malo sence, zato v poletnem času priporočamo zaščito pred soncem.

Možnost okrepčila:

  • Bar pr Anzelc v Podkraju
  • Okrepčevalnica MM v Brestu
  • Pizzerija Mars v Brestu
  • Okrepčevalnica Kolišče v Lipah

Učna pot je nastala v okviru projekta Ohranjanje in promocija vodnih biotopov-kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA), sofinanciranega iz sredstev operativnega progmrama teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

Zloženka:
Pot barjanska okna – SLO.pdf
Pot barjanska okna – ENG.pdf
Pot barjanska okna – HR.pdf